25.01.’24

Interested?

More information
NL Available online
Tags: Psychodiagnostiek, ontwikkelingspsychologie

Description

Faire diagnostiek bij kleuters:


Gezien de toenemende diversiteit in onze samenleving wordt kennis over de praktijk van faire diagnostiek een centraal onderdeel van 'best clinical practice'. Dit vergt een voortdurende inspanning omdat minderheids-groepen in onze samenleving vaker wel dan niet worden gekenmerkt door interne heterogeniteit en omdat steeds meer gezinnen ‘multidivers’ zijn. Voor kinderen onder de zes jaar is er bovendien nog steeds ondersignalering, onderdiagnostiek en onderbehandeling van ontwikkelings- en psychische problemen. Kleuters vormen daarom een specifieke doelgroep. In deze expertsessie zullen handvaten aangereikt worden om de principes van faire diagnostiek toe te passen bij kleuters die reeds vroeg minder kansen dreigen te krijgen. Aan de hand van het DC: 0-5 classificatiesysteem zal gereflecteerd worden op de verschillende facetten die een invloed kunnen hebben op de klinische presentatie van deze kleuters tijdens het psychodiagnostisch proces.

Spreker: Joëlle Narmon

Wil je deelnemen aan alle komende BRUCCpro expertsessies van dit academiejaar?
Voor een éénmalig bedrag van 90 euro kan dat!
Bekijk ons volledig programma en schrijf je hier

Op de hoogte blijven van ons opleidingsaanbod kan via de BRUCCpro Nieuwsbrief.

Meer info op de VUB-website

Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Psychology, Health Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
25.01.2024
Lecturers:
Mevr. Joëlle Narmon
Contact person:
Brucc_pro@vub.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.