Word ankerfiguur diversiteit - Op weg naar een interlevensbeschouwelijk en intercultureel competente school

Start op 13.09.2022

Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° 22/OND/130A Nederlands

Diversiteit is voor elke school aan de orde, meer dan ooit. Optimale onderwijskansen creëren voor elke jongere is hierbij een boeiende én noodzakelijke uitdaging.

Beschrijving

Dit vijfdaags traject reikt je enerzijds de nodige kennis aan en zorgt anderzijds voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden om op de eigen school als aanspreekpunt te functioneren in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context.

Programma

Tijdens de eerste dag bekijk je door de bril van superdiversiteit de snelle demografische veranderingen. Je ontwikkelt een divers-sensitieve basishouding als startpunt om krachtgericht de competenties van alle kinderen en jongeren te (h)erkennen. Daarnaast geef je invulling aan veel voorkomende begrippen rond diversiteit.

De tweede dag neemt je mee op een fascinerende zoektocht naar de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren. Identiteit heeft verschillende dimensies die op een dynamische manier met elkaar blijven interageren. Je leert hoe je deze identiteitsprocessen kan ondersteunen en waar mogelijke uitdagingen of valkuilen zich situeren. Daarnaast zoom je in op de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding van de buitenschoolse leefwereld en je schoolcultuur.

Kijken naar andere culturen of religies gebeurt steeds, of je het nu wilt of niet, vanuit je eigen referentiekader. Dit kader vormt het vertrekpunt van dag drie. Met dit inzicht voor ogen maak je kennis met de basistechnieken voor coaching en bemiddeling. Je eindigt de dag met een eerste casusbespreking.

Op dag vier verken je het islamitische religieuze en culturele referentiekader en de manier waarop dit beleefd wordt in de Vlaamse scholen. Je zoekt samen met de spreker naar nuanceringen en stapt af van de stereotypering. In de namiddag benoem je aan de hand van een SWOT-analyse uitdagingen en opportuniteiten die je ziet voor jezelf én voor je school.

Dag vijf stelt jouw leervragen en die van je medecursisten centraal in opvolging van de technieken die je op dag drie aangeleerd kreeg. Via intervisie bespreek je enkele zelf aangereikte casussen en zoek je samen een gepaste manier om met de casus om te gaan in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context. Je rondt dit traject af met de voorstelling van een inspirerend project rond samen-leven op school waardoor iedereen zich thuis kan voelen. Speciale aandacht gaat naar leerlingen- en ouderparticipatie in een diverse context. De focus ligt hierbij op kritische succesfactoren om van diversiteit het nieuwe normaal te maken en op die manier te zorgen voor onderwijskwaliteit voor iedereen.

Cursusnummer:
22/OND/130A
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
13.09.2022
Lesgevers:
CNO werkt voor dit traject samen met Orbit vzw en kan rekenen op het engagement van experten (als) Dirk Geldof, Winny Ang, Naïma Lafrarchi, Khalid Benhaddou, Wim Vaerewyck, Alex Callens, Nele De Ranter en Herman Frooninckx.
Locatie

Centrum Nascholing Onderwijs, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.