Word ankerfiguur diversiteit - Op weg naar een interlevensbeschouwelijk en intercultureel competente school

Start op 28.10.2021

Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° 21/OND/130A Nederlands

Diversiteit is voor elke school aan de orde, meer dan ooit. Optimale onderwijskansen creëren voor elke jongere is hierbij een boeiende én noodzakelijke uitdaging.

Beschrijving

Dit vijfdaags traject reikt je enerzijds de nodige kennis aan en zorgt anderzijds voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden om op de eigen school als aanspreekpunt te functioneren in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context.

Programma

Tijdens de eerste dag bekijk je door de bril van superdiversiteit de snelle demografische veranderingen. Je ontwikkelt een divers - sensitieve basishouding als startpunt om krachtgericht de competenties van alle kinderen en jongeren te (h)erkennen. Daarnaast geef je invulling aan veel voorkomende begrippen rond diversiteit.

De tweede dag neemt je mee op een fascinerende zoektocht naar de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren. Identiteit heeft verschillende dimensies die op een dynamische manier met elkaar blijven interageren. Je leert hoe je deze identiteitsprocessen kan ondersteunen en waar mogelijke uitdagingen of valkuilen zich situeren. Daarnaast zoem je in op de wisselwerking tussen en wederzijdse beïnvloeding van de buitenschoolse leefwereld en je schoolcultuur.

Kijken naar andere culturen of religies gebeurt steeds, of je het nu wilt of niet, vanuit je eigen referentiekader. Dit kader vormt het vertrekpunt van dag drie. Met dit inzicht voor ogen verken je daarna verschillende religieuze en culturele referentiekaders en de manier waarop die beleefd worden in de Vlaamse scholen. Je zoekt samen met de sprekers en de moderator naar nuanceringen en stapt af van de stereotypering.

Nadat je tijdens de eerste dagen van dit traject heel wat input gekregen hebt, stelt dag vier jouw leervragen en die van je medecursisten centraal. Via intervisie bespreek je enkele zelf aangereikte casussen en zoek je samen een gepaste manier om met de casus om te gaan in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context. Je maakt kennis met de basistechnieken van coaching en bemiddeling.

Dag vijf nodigt je uit tot zelfanalyse op basis van verzamelde feedback. Je reflecteert over wat je geleerd hebt, en aan de hand van een SWOT-analyse benoem je uitdagingen én opportuniteiten die je ziet voor jezelf én voor je school. Kortom, terugblikken en vooruitkijken. In de namiddag rondt dit traject af met inspirerende verhalen, gebracht door en voor onderwijsmensen. Ze focussen hierbij op kritische succesfactoren om van diversiteit het nieuwe normaal te maken en op die manier te zorgen voor onderwijskwaliteit voor iedereen.

Cursusnummer:
21/OND/130A
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
28.10.2021
Lesgevers:
CNO werkt voor dit traject samen met Orbit vzw en kan rekenen op het engagement van experten als Dirk Geldof, Winny Ang, Khalid Benhaddou en Herman Frooninckx.
Locatie

Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.