(Bio-)ingenieurswetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° WS2023 Nederlands
Tags: Kort- en langlopende opleidingen

Beschrijving

Eén van de grootste uitdagingen van deze eeuw is ongetwijfeld de transitie naar een duurzame en klimaatbestendige samenleving en economie. De waterstofsector wordt beschouwd als een veelbelovende technologische sector met een groeipotentieel die de duurzame groei kan ondersteunen.

België wil zich positioneren als importhub voor waterstof en koploper worden in de waterstoftechnologie. De komende tien jaar zijn cruciaal in dat verhaal. Dat waterstof potentieel heeft, mag blijken uit het feit dat het vaak bestempeld wordt als de ontbrekende schakel om moeilijk te elektrificeren sectoren te vergroenen. Waterstof en afgeleide molecules van waterstof zoals methanol, methaan en ammoniak kunnen veelzijdig ingezet worden voor het verduurzamen van industriële producten en processen maar ook als energiedrager om energie te importeren of als brandstof voor de transportsector.

De toepassing en de uitrol van waterstoftechnologie in onze samenleving vraagt ook om de noodzakelijke competenties op onze arbeidsmarkt. Competenties die nodig zijn over de hele waterstofwaardeketen van productie, transport/conversie/opslag tot de vele waterstoftoepassingen in verschillende sectoren. Het veiligheidsaspect en certificatie om bepaalde processen en toepassingen om te vormen naar waterstof is hierbij een belangrijk gegeven. Deze opleiding draagt bij aan het geprofessionaliseerd opleidingsaanbod rond waterstof, op maat van de bedrijven. Het combineert theoretische kennis in de verschillende facetten van waterstof (productie, conversie en gebruik, opslag, transport, veiligheid) met unieke bedrijfsbezoeken uit de industrie.

Klik hier om in te schrijven: https://www.ugain.ugent.be/waterstofIn samenwerking met Agoria Vlaanderen

Programma

Iedere module bestaat een theoretische les en een bedrijfsbezoek.

Module 1: Waterstofproductie

Theoretische les

Deel 1: Inleiding tot waterstof

- Waarom waterstof?

- Eigenschappen van waterstof en afgeleide molecules van waterstof

- Zin en onzin van waterstof

Deel 2: Elektrolysers

- Basisprincipes van waterelektrolyse

- Technologische varianten: Alkaline vs. PEM vs. AEM vs. SOEC

- Gebruik van waterstofgeneratoren: industriële systemen, energieopslag, zero-emissie transport en ‘supply and demand ’ flexibiliteit

- Toekomst van de elektrolysers

Bedrijfsbezoek: Cummins

Lesgevers: Pierre Martens, Louis Sileghem, Denis Thomas, Jan Vaes

Data: 9 en 17 maart 2023

Module 2: Waterstofimport, - opslag en -transmissie

Theoretische les

Deel 1: Interactie van waterstof met metalen

- Waterstofbackbone

- Materiaaldegradatie ten gevolge van waterstof

- Verband tussen (micro)structuur en metaalgedrag

Deel 2: H2 en composieten

- Inleiding tot composieten (vezelversterkte kunststoffen)

- State-of-the-art voor composiet drukvaten voor waterstof opslag

- Andere mogelijke H2 toepassingen (o.a. transportleidingen, cryogene opslag)

Bedrijfsbezoek: Fluxys Terminal

Lesgevers: Steven Van Caekenberghe, Wim Van Paepegem, Kim Verbeken

Data: 23 en 30 maart 2023

Module 3: Waterstofconversie en gebruik in industrie

Theoretische les

Waterstofomzetting naar andere molecules en gebruik in de industrie

- Waterstof en CO2

- Ammoniak

- Cracking naar waterstof

- Gebruik in de industrie

- H2 vs. elektrificatie

Bedrijfsbezoek: ArcelorMittal Gent

Lesgevers: Kevin Van Geem,

Data: 20 en 27 april 2023

Module 4: Waterstof in transport

Theoretische les

Deel 1: Verbrandingsmotoren voor transport en energie

- Waarom verbrandingsmotoren?

- Werking verbrandingsmotoren

- Verbrandingsmotoren op waterstof/methanol/ammoniak

- Maritieme sector

- Automotive sector

Deel 2: Fuel cells voor transport en energie

- Waarom fuel cells?

- Werking fuel cells

- Fuel cell types

- Karakteristiek en eigenschappen van fuel cells

- Hulpaggregaten van een FC stack

Bedrijfsbezoek: Toyota Motor Europe

Lesgevers: Steven De Tollenaere, Sebastian Verhelst

Data: 4 en 11 mei 2023

Module 5: Veiligheid en vergunningen

Theoretische les

Deel 1: Certificatie

Certificatie van toepassingen op waterstof/methanol/ammoniak

Case: scheepsvaart

Deel 2: Veiligheidsregelgeving voor waterstof

Bedrijfsbezoek: ABC Engines

Lesgevers: Sander Sijssens, Peter Van de Graaf, Ewout Vandamme

Data: 25 mei en 1 juni 2023

Klik hier om in te schrijven: https://www.ugain.ugent.be/waterstof

Cursusnummer:
WS2023
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
(Bio-)ingenieurswetenschappen, Bio-ingenieur, Burgerlijk ingenieur, Industrieel ingenieur, Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
09.03.2023
Contactpersoon:
ugain@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.