Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° n/a Nederlands

De opleiding 'orming van het sociaal-economisch beleid' (VOSEB) wil vakbondsafgevaardigden sterken in het overleg en de onderhandelingen met de werkgevers.V

Beschrijving


Tegelijkertijd voegt de vakbondservaring zin voor realiteit toe aan de onderwijs- en onderzoekspraktijk van de universiteit.

De opleiding bouwt verder op de vorming binnen de vakbonden.

De opleiding wordt om de twee jaar thematisch ingericht. De vakbonden bepalen samen met academici het thema van de opleiding naargelang de actualiteit en het sociaal belang. Het uitgangspunt van de opleiding voor 2019-2020 en 2020-2021 is “Vakbondsstrategie voor de 21e eeuw: hoe kan de vakbond deelnemen aan het sociaal overleg in de onderneming en de sector in een context van polarisatie en verandering”.

De opleiding richt zich tot alle belangstellenden voor het sociaal-economisch beleid.

Vakbondsafgevaardigden die nood hebben aan wetenschappelijke steun vormen de belangrijkste doelgroep.

Als opstap volgen geïnteresseerden de basisopleiding in de eigen vakbeweging.

Programma

De opleiding vindt plaats op 15 vrijdagen in de periode van oktober tot mei. Wij houden rekening met de schoolvakanties.

VOSEB biedt de opleiding zowel live als digitaal aan. Digitaal vindt de opleiding plaats met het leerplatform (Black Board Collaborate) van de UAntwerpen.

Voltijdse opleiding

De voltijdse opleiding duurt 1 academiejaar. Het uitgangspunt van de opleiding voor 2021-2022 is 'Vakbond als hefboom voor sociale verandering: het Belgische sociale model en zijn evolutie na WOII'.

De studenten leren het Belgische sociale model hanteren. Het Belgische sociale model is een systeem van collectief onderhandelen over arbeid en sociale zekerheid. Zelfs in tijden van pandemie zorgt het Belgische sociale model voor bescherming, gelijkheid en welvaart.

VOSEB geeft een basiskennis aan arbeidsrecht: de overlegorganen op het ondernemingsniveau, de paritaire comités en het nationale overlegniveau, de sociale verkiezingen en het belang van het internationaal recht voor het Belgische sociale model. Tevens actualiseert VOSEB het arbeidsrecht met het loonoverleg, de aansprakelijkheid van de werkgever tijdens de pandemie, de rechten van werknemers om onveilig werk te weigeren, het recht op deconnectie en de organisatie van telethuiswerk.

Verder analyseert VOSEB hoe na WOII het Belgische Sociale model de werknemers emancipeerde.

- Hoe verliep het loonoverleg?

- Hoe bouwden mensen hun leven op in de Welvaartstaat na WOII?

- Hoe bespeelden de vakbonden de media in een nationale verzuilde pers?

- Wat was de bijdrage van de kolonie Belgisch-Congo aan de uitbouw van de Belgische Welvaartstaat?

- Hoe schraagde het nationale economische beleid de evolutie van het nationale sociale beleid?

- Wat is de impact van de actieve welvaartstaat en de globalisatie op het Belgische Sociale model?

VOSEB biedt antwoorden op voorgaande vragen. Die antwoorden helpen délégués bij de actuele uitdagingen van het Belgische Sociale model:

- De economische instrumenten om het sociale model te dragen

- De financiering van de sociale zekerheid

- Het loonoverleg

- De decentralisatie van het overleg

- Het niet standaard contract

- De impact van juridiseren op de syndicale vrijheid en

- De polarisatie onder de werknemers.

Opmerkingen

​Als evaluatie moet je tijdens de laatste lesdag een oefening oplossen.

Je ontvangt na een succesvolle voltooiing een bewijs van permanente vorming in de 'vorming van het sociaal-economisch beleid'.

Je kan tevens met je creditbewijzen voor de opleidingsonderdelen sociologie, economie en arbeids­recht vrijstellingen aanvragen bij de volgende opleidingen:

 • maatschappelijk werk aan de Hogeschool Heverlee en de Erasmus Hogeschool
 • sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen

Hiervoor leg je mondeling examen af over de opgegeven leerstof.

Cursusnummer:
n/a
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management, Recht, Sociale wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2020 - 2021
Startdatum:
22.10.2021
Lesgevers:
De titularissen zijn verbonden aan:

 • UAntwerpen Faculteit Rechten, Sociale wetenschappen en Bedrijfswetenschappen en Economie.
Verder werkt VOSEB samen met:

 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
 • Université Catholique de Louvain
 • Departement Werk Sociale Economie
 • VDAB
 • Europees Vakverbond
 • Van Artevelde Hogeschool
 • Federale Overheidsdienst voor werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
 • Sociaal Economische Raad Vlaanderen
 • en vele anderen
  Contactpersoon:
  isuavoseb@uantwerpen.be
Locatie

UAntwerpen Stadscampus

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.