Van klinisch redeneren tot terugkeer-naar-sport: besluitvorming bij enkelletsels

Start op 28.04.2022

Kinesitherapie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° IC_KEL22 Nederlands
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Sportkinesitherapie

Beschrijving

De gevolgen van enkelverzwikkingen worden meestal onderschat zowel op korte als op lange termijn. Na een eerste laterale enkelverzwikking ontwikkelt 40% van deze populatie chronische enkelinstabiliteit. Dit leidt in vele gevallen tot het stoppen van fysieke activiteit en draagt bij tot een sedentaire levensstijl (en alle nefaste risico’s daaraan verbonden op lange termijn). Vandaar om best vanaf het begin enkelverzwikkingen serieus te nemen. De activiteit houdt in om samen met de cursisten aan de hand van casussen de meest recente wetenschappelijke richtlijnen en consensus statements betreffende diagnose, revalidatiemonitoring (ROAST) en terugkeer-naar-sport besluitvorming door te nemen, als zowel de procedures en testen te laten uitvoeren en beheersen. Dit met als doel om de geziene materie onmiddellijk te kunnen toepassen in de praktijk na deze activiteit.

Competenties/leerdoelen

1. Deelnemers verwerven kennis en inzicht omtrent de laatste nieuwe wetenschappelijke literatuur, richtlijnen en consensus statements omtrent het klinisch redeneren, de revalidatiemonitoring en de terugkeer-naar-sport besluitvorming na een enkelverzwikking.

2. Deelnemers begrijpen de nood om enkelverzwikkingen als volwaardige musculoskeletale letsels (met neurologische aanpassingen op de achtergrond) te beschouwen alsook de nood om dergelijke letsels nauwer op te volgen en meer doorgedreven te behandelen in de praktijk.

3. Deelnemers ontwikkelen hun klinisch redeneervermogen verder omtrent enkelverzwikkingen en verwerven handige tools die hen in de praktijk kunnen ondersteunen van begin tot einde in de revalidatie van enkelverzwikkingen.

4. Deelnemers passen deze kennis en inzichten toe in de praktijk; hiertoe behoren klinische testen, vragenlijsten en functionele prestatietesten.

5. Deelnemers reflecteren kritisch op hun eigen handelen alsook de gepresenteerde inhoud.

Cursusnummer:
IC_KEL22
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Kinesitherapie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022, 2022 - 2023
Startdatum:
28.04.2022
Contactpersoon:
acrehab@ugent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.