Meerdaagse cursus “Orofaciale pijn en disfunctie” inclusief temporomandibulaire aandoeningen (Module 3/Terugkomdag)

Start op 30.09.2023

Kinesitherapie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° TD_OPD23 Nederlands
Tags: Logopedie , Generiek toegankelijke kinesitherapie , Manuele therapie

Beschrijving

Cursusdata: start op 10/02/2023 - Totaal 9 dagen (60 PQK accreditatiepunten) in 3 verplichte modules, u dient apart in te schrijven voor elke module en elke modules is apart geaccrediteerd.

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (onder voorbehoud)

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Cursusdata: start op 10/02/2023 - Totaal 9 dagen (in 3 verplichte modules, apart in te schrijven).

Deze lesdag vormt module 3 van de meerdaagse basisopleiding ‘Orofaciale pijn en disfunctie, inclusief temporomandibulaire aandoeningen 2023’, maar is tevens een terugkomdag voor cursisten die deze opleiding tijdens voorgaande jaren hebben gevolgd.

Het doel van deze dag is het bespreken van casuïstiek, die deels wordt aangeleverd door de lesgevers en deels door de cursisten. De terugkomdag wordt bijna een volledig praktische dag. We werken samen met cursisten van de voorbijgaande jaren een aantal casussen uit. Alles wat we tijdens de volledige opleiding geleerd hebben komt hier samen. Het wordt een interactieve dag doordat de cursisten in groepjes gaan samenwerken rond de casussen. Op deze manier wordt de cursist in staat gesteld zijn reeds opgebouwde kennis en praktijkvaardigheden af te toetsen én zich nog verder te verdiepen in de orofaciale regio.
Er is tevens een kort theoretisch luik voorzien over hoofdpijn en temporomandibulaire disfuncties (TMD) bij kinderen wat zorgt voor wat afwisseling tijdens deze dag. Er is tijdens deze dag voldoende ruimte om zaken te hernemen, of vragen te beantwoorden die er zijn nu therapeuten de aangeleerde kennis hebben kunnen toepassen in de praktijk. Deze dag vormt een meerwaarde voor iedereen die het klinisch redeneren over patiënten met orofaciale klachten wil aanscherpen en de praktijk nogmaals wil opfrissen.

Leerdoelen

1. De cursist kan obv een aangeleverde casus een anamnese afnemen passend binnen de orofaciale regio.

2. De cursist kan klinisch redeneren over een casus die werd aangeleverd door een lesgever of medecursist.

3. De cursist kent de theoretische achtergrond van hoofdpijn en temporomandibulaire disfuncties (TMD) bij kinderen.

Doelgroep

Kinesitherapeuten, Logopedisten. Enkel voor personen die de OPD cursus bij ACREHAB gevolgd hebben in voorgaande jaren. Verplicht voor cursisten die deelnemen aan Module 1 en 2 in 2023.

Programma

Module 3 (onder voorbehoud van wijzigingen) voor huidige cursisten / terugkomdag voor voormalige deelnemers:

Zaterdag 30 september 2023

09.00 – 10.30 uur: TMD en hoofdpijn bij kinderen (Drs. M. Bot)

10.30 – 10.45 uur: pauze

10.45 – 12.00 uur: TMD en hoofdpijn bij kinderen (Drs. M. Bot)

12.00 – 13.00 uur: lunch

13.00 – 14.45 uur: workshops:

  1. Casuïstiek theorie en praktijk uit de gnathologie praktijk (Drs. G. Neirinckx)
  2. Opdracht: casuïstiek uit eigen praktijk in groepjes (Drs. M. Bot)

14.45 – 15.00 uur: pauze

15.00 – 16.45 uur: workshops:

  1. Casuïstiek theorie en praktijk uit de gnathologie praktijk (Drs. G. Neirinckx)
  2. Opdracht: casuïstiek uit eigen praktijk in groepjes (Drs. M. Bot)

16.45 – 17.00 uur: Afronding plenair

Opmerkingen

  • Module 3: voor deze module schrijft u in onderaan deze pagina
  • Module 1: voor deze module schrijft u in via deze link
  • Module 2: voor deze module schrijft u in via deze link

Cursusnummer:
TD_OPD23
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Kinesitherapie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
30.09.2023
Lesgevers:
Monique Bot
Geraldine Neirinckx
Contactpersoon:
acrehab@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.