Spraakstoornissen bij kinderen met schisis: evidence-based behandeling

Start op 20.10.2023

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° IC_SSK23 Nederlands
Tags: Logopedie

Beschrijving

Spraak is één van de belangrijkste behandeluitkomsten bij kinderen die geboren werden met schisis. Kinderen met schisis krijgen dan ook vaak logopedische begeleiding om schisisgerelateerde spraakstoornissen te elimineren. Tijdens deze navormingsdag wordt dieper ingegaan op de verschillende types spraakstoornissen in deze doelgroep. Vervolgens wordt er kennis gemaakt met diverse logopedische behandelingstechnieken waaronder vroege logopedische interventie, motorische therapiebenaderingen en linguïstische therapiebenaderingen. Aan de hand van concrete casussen verwerft de deelnemer inzicht in de mogelijke behandelingsopties per type spraakstoornis. Naast de inhoud van logopedische therapie, gaan we ook dieper in op de verschillende therapie-intensiteiten die gehanteerd kunnen worden bij deze doelgroep. Verder bespreken we mogelijke factoren die de effectiviteit van de logopedische behandeling kunnen beïnvloeden, zoals motivatie en verwachtingen van patiënt, therapeut en omgeving.

Leerdoelen:

1. De deelnemer verwerft inzicht in de beschikbare wetenschappelijke evidentie voor logopedische therapie bij kinderen met schisis aan de hand van een overzicht van de recente wetenschappelijke literatuur;

2. De deelnemer verwerft inzicht in de verschillende types schisisgerelateerde spraakstoornissen;

3. De deelnemer verwerft praktisch inzicht in de therapeutische behandelingsmogelijkheden om schisisgerelateerde spraakstoornissen te elimineren;

4. De deelnemer verwerft inzicht in de evidentie voor verschillende therapie-intensiteiten bij kinderen met schisis;

5. De deelnemer verwerft inzicht over de mogelijke impact van persoonsgerelateerde factoren en omgevingsfactoren op de effectiviteit van de therapie.

Doelgroep:

Logopedisten

Opmerkingen

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (goedgekeurd). ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina. Update: Deze specifieke navorming heeft recht op steun vanuit de KMO-Portefeuille.

Cursusnummer:
IC_SSK23
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
20.10.2023
Lesgevers:
Kristiane Van Lierde
Cassandra Alighieri
Kim Bettens
Contactpersoon:
acrehab@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.