Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_22_23_SEK Nederlands
Tags: Alle opleidingen , Seksuologie

Beschrijving

Herinschrijvingsperiode

2-jarige opleiding i.s.m. de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en GHALL.

INSCHRIJVEN kan enkel via Ghent Health Academy for Lifelong Learning

De herinschrijving voor cursisten die naar jaar 2 gaan, loopt van 1 juli tot 1 oktober 2021.

De Opleiding

Seksuologie - ingericht in samenwerking met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent - wil hulpverleners, bouwend op eigen vaardigheden en kennis, de theorie en in het bijzonder de praktijk van de seksuologie aanleren, en deze helpen ontwikkelen. Het is ook onze missie te voldoen aan de professionele standaarden voor een gekwalificeerde en onafhankelijke praktijk in de seksuologie.

We streven een evidence-based seksuologiepraktijk na - best passend voor elke, verschillende cliënt en context - met aandacht voor de integratie van de huidige kennis binnen het veld van de seksuologie, voor kritische reflectie over de onderzoeksliteratuur, voor de eigen klinische ervaring en de persoon als hulpverlener.

Programma

Het programma van de 2-jarige PEV Seksuologie bestaat uit 2 verplichte en jaarlijkse opleidingsmodules: een basismodule en een specialisatiemodule.

Elke les omvat een theoretisch gedeelte (met aandacht voor theorievorming, etiologie, overzicht van recent onderzoek, behandelrichtlijnen, ethische problemen etc), een klinisch gedeelte (aanleren en inoefenen van vaardigheden, bijvoorbeeld d.m.v. rollenspel) en een gedeelte gesuperviseerde klinische praktijk waarin ook de persoonlijke vorming als seksuologisch hulpverlener aan bod komt.

Elke module bestaat uit 20 opleidingsdagen (of 130 contacturen per jaar)

I..Basismodule (130u)

II.Specialisatie module (130u)

Toelatingsvoorwaarden

Kunnen inschrijven, mits uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren:houders van

•een masterdiploma in de psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie), of,

•een masterdiploma in de geneeskunde (alle afstudeerrichtingen arts), of,

•een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting orthopedagogiek)

•na bekwaamheidsonderzoek: toelating op basis van een master-of licentiaatsdiploma

Opmerkingen

Cursusnummer:
D_A_22_23_SEK
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde, Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Contactpersoon:
P.VandenBerghe@UGent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.