Recente inzichten over actuele economische uitdagingen

Start op 08.11.2023

Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° EB21_lessenreeks_economische uitdagingen Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Meerdaagse opleidingen

Beschrijving

In deze lessenreeks worden recent verworven inzichten gebracht over de belangrijkste uitdagingen op het vlak van het fiscaal, monetair en arbeidsmarktbeleid, de internationale economische betrekkingen, de impact van technologische vooruitgang en duurzame economie.


Elk van de vijf onderzoeksdomeinen van de vakgroep Economie van de UGent zal twee sessies wijden aan de actuele stand van zake van het economisch onderzoek in haar gebied, zowel inhoudelijk als methodologisch en gebaseerd op het eigen onderzoek van de lesgevers.


We hanteren een “theorie in actie” aanpak: vertrekkende van de concrete, prangende economische vraagstukken zetten de lesgevers een theoretisch onderbouwd antwoord uiteen, dat aan empirisch onderzoek wordt getoetst. Het omvattend karakter van het onderzoek van de vakgroep laat een brede beschouwing van de actuele economische vraagstukken toe, die wordt verkozen boven een toespitsing op één welbepaald deelaspect. Zodoende wordt de samenhang van de uitdagingen getoond die zich op verschillende domeinen stellen en krijgen de deelnemers een vollediger beeld van zowel de economische uitdagingen waarvoor we staan als het beleid dat eraan tegemoet kan komen.

Er wordt gestreefd naar een grondige en kritische bespreking van de stand van zake, veel meer dan een loutere inleiding.

De lessenreeks wordt georganiseerd in twee blokken van telkens 5 lessen.

 • Najaar ’23: van 8 november tot en met 6 december.
 • Voorjaar ’24: van 14 februari tot en met 13 maart.

Belangrijke informatie: deelnemers dienen zich in te schrijven voor de volledige lessenreeks en ontvangen een deelname attest mits het volgen van 8/10 sessies.

De lessenreeks gaat enkel door mits voldoende deelnemers.

Voor wie?

De lessenreeks richt zich tot iedereen die zich een duidelijker en wetenschappelijk onderbouwd beeld wil vormen van de belangrijkste hedendaagse economische uitdagingen: bijvoorbeeld leerkrachten secundair onderwijs en hoger onderwijs met focus op economie die zich grondiger willen informeren, analisten in de financiële sector die hun kennis willen actualiseren van het macro- of internationaal economisch kader dat de achtergrond van hun analyses en aanbevelingen vormt tot mensen met een voorbereidende of adviserende functie inzake sociaal en economisch beleid. Een basiskennis economie hierbij is wenselijk.

Programma

Najaar 2023

1. Klimaatverandering en globale migratie in heden & toekomst (Prof.dr. Ilse Ruyssen)

 • 8 november 2023, 17u00 - 19u30 (incl. pauze)

2. Van energiecrisis naar klimaatneutraliteit (Prof. dr. Johan Albrecht)

 • 15 november 2023, 17u00 - 19u30 (incl. pauze)

3. Impactfinanciering: een overzicht (Prof. dr. Koen Schoors)

 • 22 november 2023, 17u00 - 19u30 (incl. pauze)

4. De (in)efficiëntie van ESG-beleggen (Prof. dr. Kris Boudt)

 • 29 november 2023, 17u00 - 19u30 (incl. pauze)

5. Autocratische regimes in de 21e eeuw en de impact op de internationale economische betrekkingen (prof. dr. Glenn Rayp, prof. dr. Bruno Merlevede)

 • 6 december 2023, 17u00 - 19u30 (incl. pauze)

Voorjaar 2024

6. Uitdagingen voor langer en tevreden werk (prof. dr. Elsy Verhofstadt, prof. dr. Bart Defloor, prof. dr. Kristen du Bois)

 • 14 februari 2024, 17u00 - 19u30 (incl. pauze)

7. De economische uitdaging van de vergrijzing in kaart gebracht (prof. dr. Gert Peersman)

 • 21 februari 2024, 17u00 - 19u30 (incl. pauze)

8. Langetermijneffecten van de demografische verandering op economie en inkomensverdeling, en hoe hierop inspelen (prof. dr. Freddy Heylen, prof dr. Arthur Jacobs)

 • 28 februari 2024, 17u00 - 19u30 (incl. pauze)

9. Grenzen aan de groei (prof. dr. Brent Bleys)

 • 6 maart 2024, 17u00 - 19u30 (incl. pauze)

10. Impact van lastenverlagingen op tewerkstelling (prof. dr. Bart Cockx, prof. dr. Sam Desiere)

 • 13 maart 2024, 17u00 - 19u30 (incl. pauze)

Opmerkingen

Wanneer je inschrijft bij de eerste sessie, ben je automatisch ingeschreven voor de volledige reeks lessen. De kostprijs is de prijs voor de volledige lessenreeks.

(1) Deelnemers die opteren voor het volgen van de lessen zonder evaluatie betalen een inschrijvingsgeld van 200 euro. Bij het einde van de reeks krijgen zij, mits een voldoende fysieke aanwezigheid (8 van de 10 lessen), een deelname-attest.


(2) Deelnemers die een evaluatie wensen en een certificaat van een met vrucht gevolgde cursus kunnen ontvangen, betalen 250 euro. Indien je hiervoor kiest, gelieve de opleiding in je winkelmandje te plaatsen, daarna selecteer je 'uitzonderingsprijs - ik wens een evaluatie'.

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.