Reactiveren van zwakke zorgbehoevende ouderen met 4TD en NEOK 123

Start op 28.11.2023

Kinesitherapie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° IC_4DT23 Nederlands
Tags: Ouderen

Beschrijving

4TD / Activeren, en in het bijzonder het re-activeren van zorgbehoevende zwakke ouderen, is vaak een niet evidente opdracht. Motivatie van de patiënt, maar ook van de therapeut, is hierbij een sleutelwoord. Verlangen creëren bij de patiënt om te bewegen is cruciaal. De ruimere impact van opdrachten uit de 4TD vindt zijn uitwerking op de verbetering van het spiercorset dat de zorgbehoevende oudere in staat stelt zorg-ondersteunende bewegingen uit te voeren. Een dankbare verlichting voor de verpleegzorg. Meer intensievere 4TD-oefeningen bieden ouderen opnieuw groeikansen in het ontwikkelen van zelfstandigheid en onafhankelijkheid door opbouw van core-stability. Hierdoor lukken eenvoudige transfers of autonome verplaatsingen voor het maken van sociale contacten. Deze kleine succes-ervaringen doen de eigenwaarde van deze fragiele populatie ontspruiten.

De 4TD is een hands-on behandelconcept dat niet alleen persoonlijke tijd vraagt, doch eveneens beantwoordt aan de vernieuwende visie van “bewegings-gerichte-zorg”. Deze eerder speelse oefenvorm tracht zoveel mogelijk spieren tegelijkertijd te activeren. Via eenvoudige principes van tikken, tegenhouden, trekken en duwen laten we in dit concept de zo noodzakelijke sterkte van de spieren van de romp en ledematen toenemen, zodat dit resulteert in een betere core-stability. De 4TD kan in alle houdingen getraind worden en vindt hierdoor ook toegang bij zwakke en angstige patiënten.

Masterproeven uit 2015 (UGent) toonden de gunstige effecten aan van een trainingsprogramma op basis van 4TD zoals hierboven beschreven.

NEOK123 / De oefeningen uit de NEOK123 zijn afgeleid van de basisbewegingen van TAICHI. De trage alternerende gewichtsverplaatsingen over beide benen vanuit diverse uitgangshoudingen in combinatie met coördinatieoefeningen en bewegingen van het hoofd, hebben een enorme impact op de posturale controle. De kwaliteit van de uitvoering en de uitgangshouding zijn zeer belangrijke parameters. Beoefenaars van de NEOK123-methode richten zich naar het trainen van stabiliteit en oriëntatie, proprioceptie en coördinatie. Bovendien traint deze methode ook de factor cognitie in relatie tot het lichaamsschema. De NEOK123 richt zich vooral naar de verouderende populatie, doch kan beoefend worden door alle personen die tekort schieten in bovenstaande vaardigheden, zoals o.a. chronische rugpatiënten.

Gezien de NEOK123 geen externe noden heeft, kan de methode ten allen tijde door de beoefenaar getraind worden, ongeacht de setting. De stap-voor-stap-opbouw laat elke NEOK-beoefenaar toe zelfstandig, op eigen niveau en op veilige wijze te trainen. Gezien de low impact van de oefeningen kan tot meerdere keren per dag geoefend worden en zal op deze manier bijdragen tot een meer actieve levensstijl. Het effect van de NEOK123 laat zich heel merkbaar voelen op de kwalitatieve verbetering van ADL.

Doelgroep:

Kinesitherapeuten, ergotherapeuten, bewegingstherapeuten, en trainers.

Opmerkingen

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen tijdens de on campus cursusdag.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina. Update: Deze specifieke navorming heeft recht op steun vanuit de KMO-Portefeuille.

Accreditatie bij Pro-Q-Kine.

Cursusnummer:
IC_4DT23
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Kinesitherapie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
28.11.2023
Lesgevers:
Koen De Weerdt
Contactpersoon:
acrehab@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.