Opzet van een analytische kostencalculatie in een non-profit context

Start op 27.01.2022

Economie, business en Management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° EB22_Hoozée_2022_Opzet van een analytische kostencalculatie in een non-profit context Nederlands
Tags: Alles , Accountancy - non-profitsector

Beschrijving

De algemene boekhouding groepeert kosten per soort (bv. diensten en diverse goederen, personeelskosten, afschrijvingen). Omdat deze informatie geglobaliseerd is en geen splitsing toelaat per verantwoordelijke, kan deze classificatie niet worden gebruikt als controle- en beheersingsmiddel.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken als de directieleden, coördinatoren, leidinggevenden en andere beleidsmedewerkers die nauw betrokken zijn bij de financiële administratie van hun organisatie en een algemene boekhoudkundige voorkennis hebben.

Programma

Het doel van deze opleiding is om inzicht te geven in de wijze waarop een analytische kostenregistratie kan worden uitgebouwd, in het bijzonder in een non-profit context.

Deelnemers zullen leren een analytische kostencalculatie op te zetten die toelaat kostensoorten op een systematische manier toe te wijzen aan kostenplaatsen (verantwoordelijkheidscentra) en aan kostendragers (bv. de verschillende dienstenpakketten die worden aangeboden).

Deze analytische kostencalculatie laat toe om periodiek (bv. maandelijks) een relevant resultaat per kostendrager te berekenen in lijn met het organigram en de missie van de organisatie.

De problematiek van geschikte sleutels voor de verdeling van overhead komt hierbij eveneens uitgebreid aan bod (bv. volumegebaseerde sleutels versus activity-based costing), alsook hoe een analytische boekhouding kan worden opgezet in functie van project- of werkingssubsidies.

Praktisch

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximumaantal deelnemers per sessie beperkt tot 20.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een elektronische bevestiging ervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door prof. dr. Sophie Hoozée, die werkt als hoofddocent aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Prof. Hoozée is een expert in analytisch boekhouden, kostprijscalculatie en beheerscontrole. Ze is auteur van verschillende handboeken en talrijke internationale wetenschappelijke publicaties. Haar onderzoek concentreert zich vooral op het ontwerp van kostprijs- en beheerscontrolesystemen in maatschappelijk belangrijke contexten.

Opmerkingen

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Cursusnummer:
EB22_Hoozée_2022_Opzet van een analytische kostencalculatie in een non-profit context
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en Management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022, 2022 - 2023
Startdatum:
27.01.2022
Lesgevers:
Sophie Hoozée
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.