Navigeren doorheen de toekomst van geschillenoplossing: multidisciplinariteit, menselijkheid, en robotisering

Start op 27.04.2023

AI en Data Science

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA048-geschillenoplossing Nederlands Online beschikbaar
Tags: Rechtsdomeinen , Bemiddeling

Beschrijving

Wil je weten hoe je als jurist vandaag en morgen relevant blijft? Volg dan op 27 april 2023 de studienamiddag of één of meerdere van de panels georganiseerd door het Center for the Future of Dispute Resolution van de UGent.

Tijdens drie interactieve panels delen experts met verschillende achtergronden (zowel afkomstig uit het academische als uit het professionele veld) hun visie over drie grote thema’s: multidisciplinariteit, menselijkheid en robotisering. Deze thema’s overspannen het ruime veld van de conflictafhandeling, met inbegrip van de traditionele rechtbankprocedures, arbitrage en bemiddeling.

Multidisciplinaire samenwerking bij het oplossen van geschillen

Veel geschillen laten zich niet louter juridisch oplossen. Een multidisciplinaire aanpak is dan wenselijk. Maar wat houdt multidisciplinair werken precies in? Waar is dit aanbevolen en waar niet? Rijzen er deontologische vragen? Wat zijn de voor- en nadelen? Van welke praktijkvoorbeelden kunnen we iets leren.

 • Moderator: Prof. dr. Eric Lancksweerdt (hoofddocent UGent en UHasselt)
 • Sprekers:
  • Dhr. Daniël Van den Bossche (Afdelingsvoorzitter rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen)
  • Mevr. Annelore Bruneel (Familie- en jeugdrechter rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen)
  • Mr. Marnix Moerman (Stafhouder orde van advocaten balie Gent)
  • Dr. Tom Wijnant (Juridisch adviseur bij Belfius)

Een stap vooruit: Hoe verontschuldigingen, fouterkenning en openheid bijdragen aan een duurzame oplossing van geschillen

Kan de rechter de aansprakelijke veroordelen tot het aanbieden van excuses en zo ja, draagt dit iets bij?? Heeft het aanbieden van spontane verontschuldigingen na een schadegeval nadelige gevolgen voor de aansprakelijkheidsbeoordeling? Of biedt het juist voordelen met het oog op bemiddeling of het bereiken van een minnelijk akkoord? Kan een open en transparante communicatie in de medische sector de kwaliteitsvolle zorg verbeteren?

 • Moderator: Drs. Jonathan Vandenbogaerde (Doctoraal onderzoeker UGent en advocaat balie Oudenaarde)
 • Sprekers:
  • Prof. dr. Sébastien De Rey (Universitair docent, afdeling Privaatrecht, UvA; Docent, Leerstoel Rechtsgeleerdheid, KMS; Gastprofessor, Centre de droit privé, UCLouvain)
  • Drs. Paulien Walraet (Doctoraal onderzoeker UGent, faculteiten Recht en Criminologie & Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
  • Prof. dr. Wannes Vandenbussche (Docent burgerlijk procesrecht UGent en advocaat Nederlandstalige balie Brussel)

Artificiële intelligentie: raadsman, rechter, arbiter?

De opmars van artificiële intelligentie is niet te stuiten. Dat is in de juridische wereld niet anders. Maar kan AI bijdragen tot een betere geschillenoplossing? En hoe? Zijn er juridische bijzonderheden waarmee rekening moet worden gehouden? We bekijken deze vragen zowel vanuit het perspectief van de raadsman als de geschiloplosser, over alle vormen van geschillenoplossing heen.

 • Moderator: Drs. Kevin Ongenae (Doctoraal onderzoeker UGent en advocaat balie Dendermonde)
 • Sprekers:
  • Dr. Yung Shin Van Der Sype (Advocaat Nederlandstalige balie Brussel en Senior affiliate researcher KUL Centre for IT & IP Law – Imec)
  • Dhr. Pierre Thiriar (Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en praktijkassistent burgerlijk procesrecht UAntwerpen)
  • Prof. dr. Maud Piers (Hoofddocent arbitrage en ADR en vice-voorzitter CEPANI)

Programma

 • 13.00 - 13.30 uur ● Ontvangst en verwelkoming
 • 13.30 - 14.30 uur ● Panel 1: Multidisciplinaire samenwerking bij het oplossen van geschillen
 • 14.30 - 14.45 uur ● koffiepauze
 • 14.45 - 15.45 uur ● Panel 2: Een stap vooruit: Hoe verontschuldigingen, fouterkenning en openheid bijdragen aan een duurzame oplossing van geschillen
 • 15.45 - 16.00 uur ● koffiepauze
 • 16.00 - 17.00 uur ● Panel 3: Artificiële intelligentie: raadsman, rechter, arbiter?

Opmerkingen

Voor de volledige studiedag behoren een fysieke deelname in de academieraadzaal (Volderstraat 9, 9000 Gent) als een online deelname tot de mogelijkheden. Daarnaast is het ook mogelijk om één of meer van de panels als afzonderlijke module online te volgen.

Cursusnummer:
GA048-geschillenoplossing
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
AI en Data Science, Psychologie, Recht
Taal:
Nederlands
Startdatum:
27.04.2023
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.