Micro-credential Service design en implementatie

Start op 25.09.2022

Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° FCSDIM_EB2324 Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Beschrijving

Diensten zijn alomtegenwoordig in onze samenleving. Heel wat mensen werken in publieke of social-profit organisaties die diensten aanbieden (bv. gemeentes en zorgvoorzieningen) en ook tal van bedrijven focussen op diensten, gaande van het aanbieden van after-sales services bij hun producten (bv. auto of smartphone) tot uitsluitend diensten leveren (bv. telefoon/internet diensten en hotels). Het is dan ook geen verrassing dat 63% van het Bruto Nationaal Product (BNP) te danken is aan diensten en in België loopt dat zelfs op tot 78% van het BNP. In deze context groeit de nood om diensten te implementeren en verder uit te werken. In dit opleidingsonderdeel wordt inzicht verschaft in de verschillende contexten waarbinnen de implementatie van diensten meerwaarde kan creëren voor verschillende actoren, zoals klanten, medewerkers, bedrijven en burgers. Meer specifiek licht dit opleidingsonderdeel toe hoe diensten geïmplementeerd kunnen worden om de waardecreatie te maximaliseren. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de rol van klanten, medewerkers en nieuwe technologieën, zoals service robots, smart services en service platforms. Dit opleidingsonderdeel stoomt studenten klaar om met succes diensten te implementeren en/of te evalueren en op termijn managementfuncties binnen een service context te vervullen door niet alleen theoretische kaders aan te reiken uit verschillende wetenschappelijke domeinen maar studenten tevens aan te moedigen om deze kaders toe te passen op concrete cases en daarover te reflecteren.

In het streven naar het verlenen van kwaliteitsvolle service is het voor service organisaties een steeds grotere uitdaging om beter in te spelen op de eisen van de klant. Het realiseren van de marketing doelstellingen die servicebedrijven stellen en het optreden van een actief participerende klant heeft belangrijke consequenties voor het (optimaal) ontwerp en het management van het dienstverleningsproces. In deze cursus worden denkmodellen en instrumenten aangereikt die het voor een toekomstige manager in een dienstenorganisatie moet mogelijk maken om: 1 een service concept te definiëren en te gebruiken voor het ontwerpen van de diensten;
2 het proces van dienstverlening te definiëren, analyseren en optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de actieve participatie van de klant in dit proces;
3 diensten te ontwerpen met co-creatieve input van alle betrokken actoren (service design);
4 de dienstenprocessen op business niveau te koppelen aan diensten en processen op onderliggende architecturale lagen (applicaties, data, IT infrastructuur), gebruik makende 1 van state-of-the-art methodologieën in Enterprise Architecture;
5 de operationele performantie van de dienstverlening te meten en te analyseren (met vooral de nadruk op efficiëntie en kwaliteit).

Programma

  • Hoorcollege 45.0 u
  • Werkcollege 35.0 u
  • Microteaching 10.0 u
  • Begeleide zelfstudie 30.0 u

Opmerkingen

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze link. Meer info vind je via de studiekiezer.

Cursusnummer:
FCSDIM_EB2324
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Startdatum:
25.09.2022
Lesgevers:
Katrien Verleye
Paul Gemmel
Geert Poels
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.