Micro-credential: Stem, Resonantie en Slikken

Start op 12.02.2024

Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DCSRSL Nederlands
Tags: Micro-credentials , Audiologische Wetenschappen , Logopedische Wetenschappen

Beschrijving

Deze microcredential gaat over de bovenbouw van de opleidingsonderdelen stem- en stemstoornissen, partim velofaryngale stoornissen en slikstoornissen. De medische en logopedische wetenschappelijke en klinische aspecten van stem, velofaryngale stoornissen en slikken worden besproken met implementatie van de maatschappelijke impact van deze stoornissen.

Verder worden het opzoeken, synthetiseren en het kritisch reflecteren over onderzoek belicht, het theoretisch opzetten en praktisch uitvoeren van onderzoek over stem, velofaryngale stoornissen en slikken.

Tot slot wordt ook het schriftelijk en mondeling rapporteren over dit onderzoek behandeld.

Programma

Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen die in deze micro-credential aan bod komen:

 1. Stem
  • Klinische benadering
  • Stem bij specifieke doelgroepe
  • De zangste
  • Begeleide zelfstudie, groepswerk, hoorcollege, microteachin
  • Evidence based handelen in de stempraktijk
  • Opzoeken, synthetiseren, kritisch reflecteren over wetenschappelijke stemstudies
  • Opstellen van een onderzoeksvraag, inclusiecriteria, methodologie, resultatenbespreking en discussie mbt stem
  • Opstellen van een experimenteel onderzoek
 2. Velofaryngale stoornissen
  • Klinische benadering
  • Het multidisciplinair karakter van velofaryngale stoornissen
  • Het klinische beoordelen van spraakstalen: complexe casuïstiek
  • Interprofessioneel handelen bij de behandeling van schisis
  • Opbouwen van een wetenschappelijk protocol: luisterprotocol en spraakstaal
  • Schisis binnen een internationaal kader/global perspectief in het zuiden en de impact op het persoonlijk en professionaal functioneren
 3. Slikken/dysfagie
  • Klinische benadering
  • Dysfagie bij CVA
  • Dysfagie bij oncologische patiënten
  • Dysfagie bij velofaryngale stoornissen
  • Dysfagie bij neurodegeneratieve aandoeningen
  • Recente ontwikkelingen bij het onderzoek en de behandeling van dysfagie vanuit medisch en logopedisch perspectief

Per onderwerp wordt telkens de wetenschappelijke benadering behandeld.

Opmerkingen

Deze microcredential is een type 1: dit wil zeggen dat het is opgebouwd uit één of meerdere bestaande opleidingsonderdelen uit de bachelor- en/of masteropleidingen.

Deze microcredential wordt gegeven in het tweede semester. Meer info vind je hier.

Cursusnummer:
DCSRSL
Type opleiding:
Postgraduaatsopleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Startdatum:
12.02.2024
Contactpersoon:
ghall@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.