Herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg

Start op 30.09.2022

Psychologie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_2223_HGG_001 Nederlands
Tags: Psychologische zorg

Beschrijving

Herstelgericht werken is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondheidzorg. Te pas en te onpas wordt gegoocheld met het woord herstel, waardoor niet altijd meer duidelijk is wat er precies onder verstaan wordt. Er is nood aan een degelijke opleiding om de professionals uit verschillende disciplines mee te vormen in het herstelgerichte denken door het bieden van duidelijke kaders en éénduidige taal. In de permanente vorming wordt aandacht besteed aan het transdiagnostische denken, een gepersonaliseerde diagnose, de procesevolutie, collaboratieve zorg, de positie van de deskundige.

Input vanuit verschillende disciplines wordt gegeven om zo een meer multidisciplinaire kijk en aanpak te bestendigen in de ggz. De multidisciplinariteit vertaalt zich ook in de deelnemers. Er wordt geopteerd voor een evenwichtige verdeling van de deelnemers vanuit de verschillende disciplines (artsen, psychologen-orthopedagogen, sociaal werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, ergotherapeuten) en ervaringsdeskundigen.

Programma

De permanente vorming bestaat uit 10 lesdagen. Er wordt 1 spreker uitgenodigd, telkens vanuit een andere discipline. Deze geeft in het eerste deel van de les input. In het tweede deel wordt via actieve werkvormen aan de slag gegaan om de transfer te maken van het theoretische kader naar de praktijk, en dat vanuit het respectievelijke multidisciplinaire referentiekader van elke specifieke deelnemer. Éen lesdag is voorbehouden voor een excursie. We bezoeken ‘good practices’ in het werkveld. Het laatste lesmoment is voorbehouden voor de posterpresentaties.

Opmerkingen

Interesse. Stel je kandidaat door CV en motivatiebrief door te sturen naar prof. dr. Stijn Vanheule, Stijn.VanHeule@UGent.be, met mevr. Lesley Van Hoey, lesley.vanhoey@ugent.be in cc. Nadien ontvang je bericht of je al dan niet aanvaard wordt tot de opleiding.

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194 .

  1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.
  • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
  1. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul)
  1. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
  2. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
  3. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
  • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

Cursusnummer:
D_A_2223_HGG_001
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
30.09.2022
Contactpersoon:
stijn.vanheule@ugent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.