Gezondheidswetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_2122_DIV001 Nederlands
Tags: Omgaan met diversiteit , Onderwijs , Orthopedagogiek

Beschrijving

Deze opleiding wil de kennis en de vaardigheden van de deelnemers op het vlak van activerend ondersteunen en diversiteitsdenken te verbreden en te verdiepen. Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan het vertalen van het ondersteuningsconcept naar de eigen praktijk. Er wordt verbinding gezocht met theoretische kaders, wetenschappelijke evidentie evenals internationale inzichten en ervaringen.

Volgende doelstellingen worden nagestreefd:

  • de deelnemer kan de eigen praktijk contextueel situeren in het diversiteitsdenken;
  • de deelnemer heeft een beeld van mogelijke spanningsvelden in de eigen werkomgeving;
  • de deelnemer heeft zicht op de eigen waarden die hij/zij binnen het werk belangrijk vindt;
  • de deelnemer heeft zicht op de waarden die binnen de werkomgeving een rol spelen;
  • de deelnemer versterkt de eigen competenties in verbindend samenwerken;
  • de deelnemer kan een sterktegerichte beeldvorming hanteren;
  • de deelnemer is zich bewust van verschillende posities en verwerft inzicht in de impact en de gevolgen op de procesbegeleiding;
  • de deelnemer ontwikkelt eigen leiderschap om het eigen handelen en vormgeven van de eigen positie aan te passen;
  • de deelnemer maakt kennis met creatieve methodiek ter ondersteuning van het leerproces (werken met script, sociaal atoom, video coaching, etc.)
  • de deelnemer kan omgaan met ethische vraagstukken en overwegingen die samengaan met een diverse (ondersteunings)praktijk.

Het opzet van de navorming is leren hoe leervragen kunnen gegenereerd worden, hoe hulpvragen kunnen omgezet worden naar leervragen, hoe de eigen zone van invloed kan vergroot worden, hoe er kan gehandeld worden in een praktijk die meerstemmig is, en hoe er altijd meerdere mogelijkheden en acties zijn.

De cursus leidt op tot ondersteuners die procesmatig werken zodat diegenen die ze begeleiden en de organisaties waarin ze werken sterker worden in het diversiteitsdenken. De ondersteuner zal zich op basis van de aangereikte kaders versterken in het formuleren van leervragen en het opzetten en uitvoeren van acties gericht op het diversiteitsdenken in de brede onderwijscontext. Op deze manier vergroot de ondersteuner zijn/haar handelingsrepertoire, kunnen meervoudige strategieën opgenomen worden en kan er een verbindende positie uitgebouwd worden.

Doorheen het traject werken de deelnemers aan een portfolio met op het einde een presentatie van hun leertraject waarin hun kritische inzichten en reflectie op hun leerproces vervat zijn.

Programma

Om een proces- en persoonsgerichte vorming op te zetten zijn er alternerende momenten tussen collectief leren, begeleide intervisie en supervisie van het individueel traject. In alle onderdelen wordt competentiegericht, activerend en praktijkgericht gewerkt.

Het programma bestaat uit 7 sessies van collectief leren. De eerste, de middelste en de laatste sessie bestaat uit 6 lesuren, daartussen zijn er 3 sessies van 3 lesuren.

Het activerend ondersteunen binnen het diversiteitsdenken is de vaardigheid die de cursist zich eigen maakt en die zal versterkt worden doorheen de opleiding. Een aantal aspecten/concepten verdient meer aandacht, namelijk diversiteitsdenken, beeldvorming, positionering en co design. Het is van belang om de concepten te laten groeien van onderuit. Het ondersteuningsconcept is meer dan een opgelegd stappenplan, er wordt gewerkt met de groep en vanuit de ervaring van de verschillende deelnemers.

Daarom zijn er tussentijds begeleide intervisies (3 uur) en supervisies van het individueel traject (2 uur). Om de verplaatsingen te beperken zijn er begeleide intervisies en supervisies via een digitaal platform. Doorheen het proces houdt de deelnemer een portfolio bij en er wordt op het einde van het traject een presentatie gegeven. De beoordeling van de deelnemer gebeurt via feedback op de input begeleide intervisies, portfolio en presentatie.

De opleiding is gespreid over een academiejaar. De collectieve momenten worden gepland op 7 momenten verspreid over het academiejaar.

Opmerkingen

Doelgroep van deze opleiding: licentiaat/master in de psychologie of pedagogische wetenschappen en/of master sociaal werk, of houders van een bachelordiploma in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs, sociaal agogisch werk.

Deelnemers die niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen via een toelatingsgesprek toegelaten worden. De deelnemers zijn tewerkgesteld in een ondersteuningsfunctie binnen de onderwijscontext waarbij zij anderen ondersteunen in het hanteren van diversiteit. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een afstemmingsgesprek met de organisatoren in Gent voor de aanvang van de opleiding. In dit gesprek worden de uitdagingen in de praktijk en de verwachtingen naar de opleiding verkend.

Teneinde de kwaliteit van de opleiding te bewaken wordt het aantal deelnemers beperkt, minimum 8 maximum 20. Bij 12 deelnemers wordt de groep van begeleide intervisie opgesplitst.

Cursusnummer:
D_A_2122_DIV001
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Gezondheidswetenschappen, Onderwijs en pedagogie, Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
21.10.2021
Contactpersoon:
inge.vandeputte@ugent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.