Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_23_24_GTV Nederlands
Tags: Alle opleidingen , Gedragstherapie , Psychotherapie en klinische psychodiagnostiek

Beschrijving

De opleiding gedragstherapie volwassenen heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie bij volwassenen tot doel. De uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen een van de organisaties van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch pedagogische instituten, e.a. of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk.

Binnen het specifieke denkkader van de gedragstherapie voor volwassenen leren de deelnemers op systematische wijze problemen analyseren en gedragstherapeutische methoden en technieken kiezen en aanwenden om effectieve hulp te bieden.

Deze permanente vorming "Gedragstherapie volwassenen" wordt over vier academiejaren gespreid en bestaat uit de volgende onderdelen : theoretisch gedeelte, methoden en technieken, supervisie, leertherapie en gevallenstudies.

Programma

Het programma van de opleiding vind je terug in deze infobrochure.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en voor KMO-portefeuille.

Getuigschrift:

Er wordt door de Universiteit Gent een getuigschrift van de opleiding “Gedragstherapie volwassenen” afgeleverd, mits het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en mits positieve beoordeling van de supervisie, de leertherapie en de twee gevallenstudies in jaar 1 en 3. Deelnemers leggen bovendien een individueel portfolio aan waarop ze hun eigen leerproces kunnen visualiseren en een terugkoppeling maken naar de opleidingscompetenties, die eveneens positief beoordeeld dienen te worden (individueel gesprek in jaar 2 en jaar 4).

Opmerkingen

Toelatingsvoorwaarden

* licentiaten/masters in de psychologie, met afstudeerrichting klinische psychologie, die tenminste 100 dagen klinische stage hebben gevolgd bij volwassenen, bij voorkeur één jaar relevante praktijkervaring in de klinisch psychologische functie kunnen voorleggen én die tevens het visum van klinisch psycholoog verkregen hebben;

* licentiaten/masters in de pedagogische wetenschappen, met afstudeerrichting orthopedagogiek, die tenminste 100 dagen klinische stage hebben gevolgd bij volwassenen, bij voorkeur één jaar relevante klinische praktijkervaring kunnen voorleggen én die tevens het visum van klinisch orthopedagoog verkregen hebben;

* artsen/masters in de Geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn bij volwassenen (vanaf het tweede jaar van deze opleiding).

Er heeft een selectiegesprek plaats om de geschiktheid van de kandidaat te bepalen binnen de maximumcapaciteit van de opleiding. Selectiecriteria kunnen zijn motivatie, beroepservaring, mogelijkheid tot relevante praktijkbeoefening, vertrouwdheid met het betreffende therapeutische basiskader, informatie bekomen via referentiepersonen en aspecten van persoonlijk functioneren. Kandidaatstelling voor eenzelfde cyclus is slechts mogelijk bij 1 universiteit (UGent of KU Leuven).

Cursusnummer:
D_A_23_24_GTV
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
29.09.2023
Contactpersoon:
els.heene@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.