Psychologie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° PZ001 Nederlands
Tags: Psychologische zorg

Beschrijving

Eerstelijns psychologische (ELP) zorg is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt binnen zijn of haar context en dichtbij huis. Het is een (vroegtijdige) klinisch psychologische begeleiding, generalistisch én kortdurend. Er wordt gewerkt met kinderen, adolescenten, volwassen, ouderen en kwetsbare groepen. Wanneer structureel ingebed binnen de eerstelijnszorg kan kortdurende begeleiding door de ELP leiden tot een vroegdetectie en –interventie, meer zelfredzaamheid van de patiënt en zijn of haar context, en (mede hierdoor) een verhoogde efficiëntie van de gezondheidszorg, o.a. via gerichte doorverwijzing. De ELP leidt tot patiënt empowerment door het faciliteren van de organisatie van de zorg door de patiënt.

Deze permanente vorming Eerstelijns Psychologische Zorg (ELP) heeft de zelfstandige uitoefening van psychologische eerstelijnsinterventies bij volwassenen en kinderen en jongeren tot doel. De uitoefening kan gebeuren in een mono- of multidisciplinair kader en richt zich vanuit een generalistisch denkkader op cliënten met mild tot matige klachten en een kwetsbare coping. Hierbij wordt het KOP-model gebruikt als kapstok bij volwassenen en het Prop-model bij kinderen en jongeren.

Binnen het specifieke denkkader van de ELP leren de deelnemers op systematische wijze problemen analyseren, methoden en technieken kiezen en aanwenden vanuit een generalistisch eerstelijnskader om effectief kortdurend psychologische hulp te bieden.

Deze permanente vorming ELP wordt over twee academiejaren gespreid en is vooral praktijkgericht. Het bestaat workshops, supervisie, methoden en technieken, casusconceptualisatie, individuele coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Programma

De ELP opleiding bestaat uit twee jaar.

In het eerste jaar wordt tijdens het theoretisch gedeelte een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken op het vlak van kortdurende eerstelijnspsychologie, rekening houdend met een transdiagnostisch, generalistisch kader en het belang van nonspecifieke factoren. Het eerste jaar is een basisopleiding met een eerste gemeenschappelijk (fase 1) en een tweede (fase 2) opgesplitst deel voor volwassenen en kinderen.

Het tweede jaar is opgebouwd in modules, met telkens een specifiek domein op het vlak van klachten, omstandigheden, persoonlijke stijl of een specifieke methodiek, telkens afzonderlijk voor de volwassenen en kinderen (in totaal 9 afzonderlijke dagen). Als afsluiter is er aan het einde van de twee jaar ook nog een algemene module die verplicht is voor iedereen (3 gemeenschappelijke dagen).

Opmerkingen

Om het getuigschrift te behalen gelden volgende voorwaarden:

  • Het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en positieve beoordeling van de supervisie, de persoonlijke ontwikkeling en de casusconceptualistie.
  • Deelnemers leggen bovendien een individueel portfolio aan waarop ze hun eigen leerproces kunnen visualiseren en een terugkoppeling maken naar de opleidingscompetenties, die eveneens positief beoordeeld dienen te worden.

Cursusnummer:
PZ001
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Contactpersoon:
dunantacademie@ugent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.