ECMT2023 Pre-congress course | Osteoarthritis - Reconceptualising our understanding and how to apply this to practice

Start op 13.09.2023

Kinesitherapie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° IC_EOA23 Engels
Tags: Multidisciplinair , Ouderen , Levensstijl

Beschrijving

Voertaal cursus: ENGELS

*NEDERLANDS*

Vaak wordt aangenomen dat pijn ten gevolge van osteoartritis enkel aangestuurd wordt door structurele schade aan het gewricht en de weefsels errond. Nochtans is er maar een zwakke relatie tussen pijnscores en de graad van structurele schade én ziet men bij personen met ernstige schade op beeldvorming dat oefentherapie resulteert in een vermindering van pijn ook al zijn er geen structurele veranderingen zichtbaar ter hoogte van het gewricht. Dit samen suggereert dat we onze overtuigingen rond de rol van structuurschade bij dergelijke pathologie kritisch moeten (her)evalueren.

Deze interactieve navorming, een ECMT2023 pre-congress course, verkent de huidige inzichten met betrekking tot osteoartritis met aandacht voor de evidentie rond pijnwetenschappen, systemische inflammatie en psychosociale beïnvloedende factoren. Deze evidentie ondersteunen de nood aan reconceptualisatie van pijn bij osteoartritis, waarbij we zowel onze denkwijze als onze behandeling dienen aan te passen. Deze navorming gaat dieper in op de verschillende factoren die bijdragende tot het ziektebeeld en wat de implicaties hiervan zijn op de behandeling met aandacht voor de evidentie rond aangepaste belasting.

Leerdoelen:

 • Je kan de meest gekende overtuigingen over osteoartrose die voorkomen in de samenleving, bij gezondheidsprofessionals en bij patiënten, en dewelke niet in overeenstemming zijn met de beste praktijken of met de aanbevelingen rond behandelrichtlijnen (bijvoorbeeld m.b.t. oefentherapie) herkennen en bespreken;
 • Je kan het actuele concept rond oastorartrose toelichten, inclusief de wetenschappelijke evidentie dewelke de rol van verouderde concepten zoals 'slijtage' uitdaagt;
 • Je kan het concept van bioplasticiteit uitleggen en hoe het van toepassing is bij osteoartrose en de behandeling van de deze aandoening;
 • Je bent in staat oudere ideeën over artrose als een perifere aandoening waarbij gewrichtsoppervlakken betrokken zijn te vergelijken met moderne ideeën over osteoartrose waarbij deze aandoening beschouwd wordt als het resultaat van een systeembreed proces waarbij het hele lichaam betrokken is;
 • Je kan beargumenteren waarom bepaalde overtuigingen over osteoartrose (zoals bijvoorbeeld ‘lichaamsbeweging is slecht voor een kwetsbaar gewricht’) niet worden ondersteund door de huidige wetenschappelijke literatuur;
 • Je kan pijnbestrijdingsstrategieën voor osteoartrose dewelke gebaseerd zijn op het hedendaags begrip van de complexiteit van pijn implementeren in je behandeling.

Doelgroep:

Kinesitherapie, Sport en bewegingswetenschappers, Sport coaches, Personal trainers, Medisch specialisten

*ENGELS*

Osteoarthritis pain is often assumed to be driven solely by structural damage to the joint and surrounding tissues. However, pain levels hold a tenuous relationship with the degree of structural damage and people with severe osteoarthritis changes on imaging experience improvements in pain with exercise, in the absence of joint changes. Together, this suggests that we need to re-think such an assumption.

This interactive post-academical course, an ECMT2023 pre-conference course, will explore the contemporary understanding of osteoarthritis discussing evidence spanning pain science, systemic inflammation, and psychosocial contributors, supporting a need to reconceptualize how we think about osteoarthritis and pain, as well as how we manage it. This course will explore the multiple contributing factors to osteoarthritis progression and pain, discussing the implications of this knowledge for our treatment, including evidence for appropriate loading.

Learning goals:

 • Discuss the beliefs about osteoarthritis that are commonly held by society, health practitioners, and consumers, that may prevent engagement in best practice care recommended by arthritis treatment guidelines (e.g., exercise);
 • Explain the modern story of osteoarthritis, including the scientific evidence that challenges pervasive, but outdated, concepts such as ‘wear and tear’;
 • Explain the concept of bioplasticity and how it relates to osteoarthritis and the management of osteoarthritis;
 • Compare and contrast older ideas of osteoarthritis as a peripheral condition involving joint surfaces with modern ideas of osteoarthritis as a system wide process involving the whole body;
 • Present a case for why certain beliefs held about osteoarthritis (e.g., exercise is bad for a vulnerable joint) are not supported by the current literature;
 • Implement pain management strategies for osteoarthritis based on a modern understanding of the complexity of pain.

Target Audience:

Physical therapists, Sports and movement scientists, Sports coaches, Personal trainers, Medical specialists

Programma

13:00-14:30 - What do we know about OA?

 • What do you think OA is? What are the challenges clinicians face when treating people with OA? What are the challenges that people with OA face? (interactive)
 • Lecture: The modern story of OA
 • Questions
 • Facilitated discussion: how might the modern story assist with these challenges

14:30-15:00 - Afternoon break

15:00-16:30 - Multiple contributing factors to OA and their importance to intervention

 • Lecture: Exploring various contributors to OA - Introducing the protectometer, danger in me (DIMS) and safety in me (SIMs)
 • Interactive activity: Completing the protectometer for yourself and exploring use of the protectometer together in a fictive patient
 • Interactive discussion: Applying fictive patient’s DIMs/SIMs to treatment
 • Questions

16:30 - 17:00 Taking modern pain science to the clinic

 • Interactive case study, exploring assessment findings and how OA pain science education could be undertaken specific to that patient.

Opmerkingen

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (goedgekeurd). ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina. Update: Deze specifieke navorming heeft recht op steun vanuit de KMO-Portefeuille.

Accreditatie bij Pro-Q-Kine:

8 accreditatiepunten voor PQK Kwaliteitslabel Kinesitherapie

Coffee breaks, lunch and course materials are included.

Pay via KMO portfolio (for small or medium-sized enterprises): 30% discount. ACREHAB - DV.O103194 (subject to change). Update: this course has been approved for KMO support.

Accreditation by Pro-Q-Kine.

Cursusnummer:
IC_EOA23
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Kinesitherapie
Taal:
Engels
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
13.09.2023
Lesgevers:
Tasha Stanton
Contactpersoon:
acrehab@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.