Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (BaO)

Start op 25.11.2021

Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° 21/BAS/068A Nederlands

De komende maanden wordt de Digisprong verder uitgerold. ICT-integratie heeft enkel effect wanneer jouw school inzet op een doordacht, doelgericht en duurzaam ICT-beleid met dito actieplan. Maar hoe begin je daar nu aan en waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe zorg je ervoor dat je het team meehebt?

Beschrijving

Aan de hand van kaders en praktijkvoorbeelden ontwerp je een ICT-beleid op maat van jouw school. Door het hieruit afgeleide actieplan creëer je samen met jouw collega’s een optimale leeromgeving voor jouw leerlingen. Dankzij die duurzame ICT-integratie heeft de Digisprong een positief effect tot op de klasvloer.

De doelgroep van dit traject bestaat uit directeurs, ICT-coördinatoren, technisch adviseur coördinatoren, beleidsmedewerkers, leraren met interesse in en een bijdrage aan beleidsontwikkeling (uit het basisonderwijs)

Programma

Dag 1

Na een introductie en kennismaking zoom je in op de actualiteit van de Digisprong en de effecten voor jouw school op korte en lange termijn. Dit link je aan het ‘Vier in balans’-model. Je bent in staat om een duurzame ICT-integratie tot stand te brengen. Je gaat dieper in op het eerste thema van het ‘Vier in balans’-model, namelijk de visie. Je krijgt een kader aangereikt om een ICT-beleidsplan en actieplan uit te werken of je vertrekt van de kaders die je al hanteert en zet deze doelgericht in.

Dag 2

Je start met een uitwisseling over je acties n.a.v. de eerste nascholingsdag. Vervolgens onderzoek je de deskundigheid van het schoolteam. Je gaat aan de slag met enkele theoretische kaders zoals DigiCompEdu, TPACK, SAMR en ervaart hoe je deze in jouw school kan toepassen. Je gebruikt dit als basis om te bepalen hoe je kan inzetten op een doelgerichte en duurzame professionalisering van het team.

Dag 3

Je exploreert in het kader van de derde focus van het ‘Vier in balans’-model de inhoud en toepassingen in de klaspraktijk. Je onderzoekt hoe ICT andere didactische werkvormen en klasopstellingen mogelijk maakt. Diverse thema’s zoals coding, datageletterdheid, fake news, mediawijsheid, gaming en sociale media komen aan bod, telkens met concrete ideeën en suggesties voor jouw school. Je wisselt uit over ideeën voor een mogelijke leerlijn. Vervolgens zoom je in op de vierde focus, namelijk infrastructuur, die noodzakelijk is om een duurzame ICT-integratie uit te bouwen. Je bespreekt de voor- en nadelen, valkuilen en uitdagingen voor je school.

Dag 4

Je neemt de analyse van jouw school terug onder de loep en bekijkt deze vanuit de reeds opgedane inzichten. Je maakt de transfer naar het ICT-beleidsplan en -actieplan voor jouw school. Je evalueert de integratie van ICT in andere beleidsdomeinen.

Dag 5

Aan de hand van casussen en stellingen kijk je kritisch naar het ontwerp van jouw ICT-beleidsplan en -actieplan. Je past de inzichten en feedback toe op maat van jouw school.

Dag 6

Je stelt jouw ICT-beleidsplan en -actieplan voor en krijgt instant feedback, waarmee je toekomstgericht verder aan de slag kan gaan.

Cursusnummer:
21/BAS/068A
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022
Startdatum:
25.11.2021
Lesgevers:Stef Van Malderen was onderwijzer, ICT-coördinator, directeur en uitgever van leermiddelen voor het basisonderwijs. Hij is uitgeefmanager basisonderwijs bij uitgeverij Plantyn. Stef is al jaren actief als zelfstandig spreker en navormer over onderwijstopics met het accent op ICT-beleid. Hij publiceerde een boek over ICT in het basisonderwijs waarin hij de balans opmaakt van de 20 jaar die volgden op het PCKD-project, zeg maar de Digisprong van toen.

Veerle De Greef werd na 15 jaar klasleerkracht lager onderwijs, muzische leerkracht, en begeleider anderstalige nieuwkomers ICT-coördinator en pedagogisch ICT-coördinator. Ze gaat de uitdaging aan om leerkrachten warm maken om nieuwe digitale technologieën te integreren in hun onderwijsaanpak en dit te integreren in leerlijnen. Veerle startte de voorbije jaren meerdere professionaliseringstrajecten op en werkte verschillende leerlijnen uit.

Cindy Cottenjé is directeur van Innovatieve basisschool De STEMpel in Brugge. Binnen scholengroep Impact trekt ze het traject ‘digisprong’. Ze is Google certified educator level 1 en 2 en organiseert binnen de scholengroep opleidingen over het werken met Chromebooks, Google apps en leren programmeren. Ze is gecertificeerd Lego Education Teacher Trainer. Ze startte een Coderdojo op in, die gratis programmeerlessen aanbiedt aan kinderen tot 12 jaar.

Joost Dendooven was 15 jaar directeur van een Brugse basisschool. Sinds 2012 verdiept hij zich in de manier waarop ICT het leerproces van kinderen kan ondersteunen. In 2015 werd hij opgenomen in het internationaal netwerk van Apple Distinguished Educators. In 2018 richtte Joost het onafhankelijk inspiratieplatform Eduloep op, met als doel het brede onderwijsveld te inspireren. Hij organiseert onderwijscongressen en webinars over de digitale transformatie.
Locatie

CNO, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.