Durf denken. Hoe breng je filosofie in het secundair onderwijs?

Start op 20.10.2022

Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° 23/FIL/006A Nederlands

Vanaf 2021-2022 zijn er specifieke eindtermen filosofie geformuleerd voor leerlingen uit de humane en maatschappij- en welzijnswetenschappen. Maar hoe pak je een filosofieles aan? Hoe stimuleer je het filosofisch denken van jongeren? Hoe begeleid je een filosofisch gesprek? En met welke didactische principes houd je best rekening? Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens de nascholing.

Beschrijving

De doelgroep bestaat uit leerkrachten filosofie humane en maatschappij- en welzijnswetenschappen (2de graad). Daarnaast staat de vorming open voor alle leerkrachten die het filosofisch denken bij leerlingen willen stimuleren. Je hoeft geen volleerd filosoof te zijn om deel te nemen aan deze workshop, maar kennis van filosofische basisbeginselen vormt zeker een meerwaarde.

Programma

Succesvol filosofieonderwijs biedt een combinatie van activiteiten waar leerlingen leren over de filosofische traditie en zelf filosofische ideeën verwoorden.Deze vorming is erop gericht je de nodige praktische handvaten aan te reiken om een filosofieles te structureren en met prikkelende werkvormen jongeren tot denken uit te dagen.

Dag 1 - hele dag

Wat is de meerwaarde van filosofieonderwijs voor jongeren?Wat zijn de centrale uitdagingen in de filosofieklas?Hoe verschilt een les filosofie van een les levensbeschouwing?Welke didactische aanpak leidt tot een succesvolle filosofieles?Welke filosofische kernthema’s komen aan bod in de eindtermen?Wat is de plaats van filosofie in de huidige eindtermen en leerplannen?Welk leermateriaal is zoal (online) beschikbaar voor leerkrachten filosofie?Hoe ga je aan de slag met filosofiespecifieke werkvormen zoals filosofische dilemma’s gedachtenexperimenten of filosofische teksten?Hoe faciliteer je een filosofisch gesprek?Hoe herken je filosofische vragen?Hoe neem je een Socratische houding aan?

Dag 2 - halve dag

Inoefenen van filosofisch gesprekVerder inoefenen van filosofische werkvormenTerugkoppeling naar uitdagingen ervaren in de eigen filosofie-lespraktijk

De vorming biedt een combinatie van werkvormen gericht op het verwerven en inoefenen van de leerinhouden.Een combinatie van doceren, casusbesprekingen en praktijkoefeningen zorgt voor een minds-on en hands-on verkenning van het filosofieonderwijs voor de tweede graad secundair onderwijs.

Cursusnummer:
23/FIL/006A
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie, Wijsbegeerte en ethiek
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
20.10.2022
Lesgevers:Jelle De Schrijver is docent Vakdidactiek Filosofie aan Universiteit Antwerpen. Hij werkte na zijn doctoraat over morele oordeelsvorming de voorbije tien jaar als leraar en lerarenopleider. In zijn vakdidactisch onderzoek focust hij op de rol die (filosofische) dialoog speelt bij het opwekken van kritisch denken over duurzaamheid, burgerschap, erfgoed en wetenschap. Als praktisch filosoof begeleidde Jelle honderden filosofische gesprekken met kinderen en jongeren in scholen of musea.
Locatie

CNO, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.