Architectuur en ontwerp

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° n/a Nederlands

De methodiek voor een duurzaam infrastructuurproject

Beschrijving

Building Information Modelling and Management is de nieuwe methodiek om infrastructuurprojecten in goede banen te leiden startend vanaf het ontwerpproces, tijdens de bouwfases en tot en met onderhoudsstrategieën. Het gebruik van de BIM-methodiek leidt tot tijd- en kostenbesparing, milieuwinsten en een hogere kwaliteit.

Net zoals alle andere aspecten tijdens het gehele bouwproces vraagt BIM om experten, goed opgeleide ontwerpers, technici, ingenieurs en vooral BIM-managers en/of BIM-coördinatoren met een breed zicht op het BIM-proces.

Om deze nieuwe technologie efficiënt en kwaliteitsvol in de markt te zetten heeft UAntwerpen (vakgroep Infrastructuurwerken) een nieuwe cursus ontwikkeld gericht op BIM voor infrastructuurwerken.

Building Information Modelling/Management is een methodiek om virtuele (2/3/4/5D) modellen te creëren van infrastructuurwerken, waarbij objecten, eigenschappen, relaties, planning en kosten aan elkaar (kunnen) gekoppeld zijn. Tijdens deze cursus worden de belangrijkste aspecten van BIM geïntroduceerd en diepgaander besproken voor de specifieke infrastructuursector: de definitie van BIM, de tools nodig om BIM -gericht te kunnen werken, de ObjectenTypenBibliotheek (OTL) en OTL-conform gegevens uitwisselen, de standaarddocumenten die gebruikt worden en waarop een BIM-case gebaseerd kan worden, de relatie met ISO, WTCB, SB250... concrete projectvoorbeelden tonen de voordelen en de mogelijkheden.

De cursus wordt ingericht als deels hoorcolleges, deels werkcolleges (aan de slag met BIM!) en een case.

De hoorcolleges geven een brede introductie van BIMinfra, BIM-modellen, software, data management, standaarden, … Aan de hand van een demonstratie herhalingsles worden diverse BIM-praktijkvoorbeelden uitgebreid besproken. Tijdens de demonstratie worden de meest voorkomende softwarepakketten ingezet om de BIM-methodologie in te oefenen: concrete BIM-modellen, BIM360, clashdetecties. Het gebruik van de OTL subset tool wordt gedemonstreerd, en het opladen van BIM-modellen via het AWV DAVIE-dataportaal (Data Acceptatie Validatie en Informatie Extractie applicatie). Met BIM wordt a.d.h.v. het postenmapping artefact de kostenposten en vorderingsstaat van infrastructuurobjecten bepaald.

De cursisten dienen zelf een casestudy uit te werken waarin de verschillende BIM-aspecten uit te cursus aan bod komen. Deze case wordt individueel uitgewerkt en geëvalueerd tijdens een mondelinge evaluatie.

Doelgroep: bouwkundig ingenieurs of andere technische profielen die met managen van (wegen)infrastructuur in aanraking komen, het BIM-implementatieproces zullen opstarten, begeleiden en/of uitvoeren.

De opleiding richt zich eerder op het managen van BIM (vnl. BIM Managers) binnen een bedrijf en/of consortium en minder tot het modelleren zelf.

Programma

De basis van de BIM-methodiek wordt overlopen in 6 hoorcolleges van elk 2,5u:

  • HC1: Introductie BIM voor Infrastructuur
  • HC2: BIM-modelling & BIM-proces
  • HC3: BIM tools en de OTL (ObjectTypenBibliotheek)
  • HC4: BIM standaarddocumenten voor infra
  • HC5: BIM implementatie en ISO normen
  • HC6: Demo-herhalingsles BIM in praktijk demonstraties

Daarnaast zijn 2 richtinggevende werkcolleges van elk 4 u voorzien om via zelfstandig werk en op individuele basis een praktijkcase vorm te geven:

  • WC1: Bepaling praktijkcase voor bedrijf of naargelang eigen interesses
  • WC2: Presentatie van eigen case en implementatieplan uitwerken.

Tijdens deze werkcolleges zijn de docenten ter beschikking voor ondersteuning bij de case. Het werkcollege kan gevolgd worden op de campus en/of online.

Cursusnummer:
n/a
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Architectuur en ontwerp, Burgerlijk ingenieur, Industrieel ingenieur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
20.10.2022
Lesgevers:
Academisch coördinator: Prof. Wim Van den bergh, vakgroepvoorzitter
Contactpersoon:
Wim.Vandenbergh@Uantwerpen.be
Locatie

UAntwerpen, Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, campus Groenenborger

Groenenborgerlaan 171, 2020 Wilrijk

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.