Wijsbegeerte en ethiek

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° 23/FIL/007A Nederlands

Wat zijn de belangrijke ethische stromingen? Met welke inhouden uit de kennisleer kan je jongeren warm maken voor filosofie? Wat is kenmerkend voor politieke filosofie? En welke elementen uit de wijsgerige antropologie kan je aanbrengen tijdens lessen filosofie in het secundair? Als je voor het eerst filosofie geeft en je filosofische basisvorming eerder beperkt is, of als je graag je filosofische kennis wil opfrissen, dan is deze basiscursus filosofie echt iets voor jou.

Beschrijving

Het tweedaags nascholingstraject biedt een inhoudelijke inleiding tot de verschillende domeinen van de filosofie die aan bod komen in het secundair onderwijs. Het is een aanvulling op de didactische nascholing ‘Durf denken’, maar hier ligt de nadruk op de inhoudelijke vorming en niet op de didactische toepassing. Dat neemt niet weg dat concrete voorbeelden en inhouden worden gebruikt die relevant zijn voor de klaspraktijk.

Programma

Wat zijn de kernbegrippen, theorie en typische voorbeelden in de filosofie? Vier professoren van de Universiteit Antwerpen nemen je mee in een reis door hun vakgebied. Via een uiteenzetting, korte oefeningen en dialoog leggen ze de geheimen van de filosofie bloot. Deze filosofen bieden je een inleiding tot hun vakgebied en laten hun licht schijnen op de uitdagingen rond filosofie in de klas. De sessies zijn gebundeld volgens de grote domeinen uit de eindtermen. Dit omvat:

Dag 1:

  • Ethiek door prof. Katrien Schaubroeck met aandacht voor begrippen zoals het moreel dilemma, het goede, intentie, verantwoordelijkheid, geluk, waarden en normen. Ook filosofische stromingen zoals plicht- en gevolgenethiek komen aan bod.
  • Wijsgerige antropologie door Kristien Hens met aandacht voor begrippenparen zoals geest en lichaam, mens en dier, monisme en dualisme, …

Dag 2:

  • Kenleer en wetenschapsfilosofie door prof. Bert Leuridan en Jan Potters over hoe kennis tot stand komt, inductie en deducatie, causaliteit, het scheermes van Ockham of wetenschappelijke methodes.
  • Politieke filosofie door prof. Patrick Loobuyck met aandacht voor begrippen zoals rechtvaardigheid, individu en gemeenschap, positieve en negatieve vrijheid. Ook politiek filosofische stromingen komen aan bod zoals liberalisme, communitarisme of contracttheorie.

Cursusnummer:
23/FIL/007A
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Wijsbegeerte en ethiek
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
23.02.2024
Lesgevers:Bert Leuridan doceert aan de Universiteit Antwerpen logica en wetenschapsfilosofie, zowel in de opleiding wijsbegeerte als aan andere faculteiten. Zijn onderzoek is momenteel voornamelijk gefocust op causaliteit en beleid.

Patrick Loobuyck is hoogleraar aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Hij is auteur van verschillende boeken, waaronder Burgerschap, politiek-filosofische perspectieven (2022 Boom) en Samenleven met gezond verstand (2017 Polis).

Jan Potters is postdoctoraal onderzoeker in de wijsbegeerte aan de Unversiteit Antwerpen. Zijn onderzoek focust op wetenschapsfilosofie (de rol van experimenten in wetenschap) en wetenschapsgeschiedenis (de fysica van begin van de 20ste eeuw).

Katrien Schaubroeck doceert vakken in de ethiek en de feministische filosofie aan de opleiding Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Ze doet filosofisch onderzoek naar liefde, ouderschap, vriendschap, autisme en morele emoties.

Kristien Hens is onderzoeksprofessor ethiek aan de Universiteit Antwerpen. Ze doceert bio-ethiek en media-ethiek en doet onderzoek naar de ethische implicaties van hoe we denken over genen en biologie. Daarnaast denkt ze ook na over de ethiek van psychiatrische diagnoses.

Locatie

Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.