Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° D_A_22_23_AP Nederlands
Tags: Alle opleidingen , Armoede en participatie , Sociaal Werk

Beschrijving

België is een rijk land met een lage ongelijkheid maar een hoog armoedecijfer. Armoede is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat voorkomt in verschillende vormen en gedaanten.

In deze opleiding reiken we wetenschappelijke inzichten en referentiekaders aan die inzicht bieden in het probleem, en die bruikbaar zijn om het eigen beleid en initiatieven van organisaties en ondernemingen in het kader van armoedebestrijding te evalueren en te verbeteren. Niet alleen de eigen ervaringen en uitgangspunten zijn daarbij van belang, maar vooral de uitwisseling over ervaringen en referentiekaders van andere actoren.

Het opzet van deze opleiding is om te leren hoe in dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici nieuwe kennis kan worden opgebouwd over armoede en armoedebestrijding. We beogen dan ook relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden. Sleutelwoorden hierbij zijn onder meer sociale ongelijkheid, structurele herverdeling van maatschappelijke hulpbronnen, sociale rechten, sociale bescherming, participatie en culturele actie. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop persoonlijke referentiekaders in het denken over armoede tot stand komen en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd. We verkennen een structurele benadering van armoedebestrijding die de vraag omvat naar een duurzame bestrijding van armoede als een sociaal, economisch, en politiek-institutioneel probleem in de samenleving.

TROEVEN VAN DE OPLEIDING

 • Meest recente wetenschappelijke inzichten inzake armoede, bestaansonzekerheid en ongelijkheid worden aangereikt vanuit diverse wetenschappelijke disciplines.
 • In dialoog met mensen in armoede, andere burgers, welzijnswerkers, academici en politici wordt nieuwe kennis worden opgebouwd over armoede en armoedebestrijding.
 • Een divers programma met gerenommeerde sprekers en academici uit binnen- en buitenland.

Programma

LES 1: Introductie en armoedebestrijding: een rechtenbenadering als referentiekader

 • Donderdag 23/02/2023 van 12u tot 17u (in Brussel),
 • Prof. dr. Griet Roets, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

LES 2: Armoedebestrijding: een beleid van structurele herverdeling

 • Donderdag 02/03/2023 van 14u tot 17u (online)
 • Prof. dr. Wim Van Lancker, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven

LES 3: Niet-gebruik van sociale rechten

 • Donderdag 09/03/2023 van 14u tot 17u (online)
 • Prof. dr. Wim van Oorschot, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven
 • Laure-Lise Robben, Centrum voor Sociologisch Onderzoek en LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven
 • Lore Dewanckel, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

LES 4: Armoede en maatschappelijke hulpverlening

 • Donderdag 16/03/2023 van 14u tot 17u (online):
 • Prof. dr. Koen Hermans, Centrum voor Sociologisch Onderzoek en LUCAS, centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven

LES 5: Armoede en voedselhulp

 • Donderdag 23/03/2023 van 14u tot 17u (online)
 • dr. Caroline Vandekinderen, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent
 • Johanna Greiss, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, UAntwerpen

LES 6: Armoede, participatie en ervaringsdeskundigheid

 • Donderdag 30/03/2023 van 12u tot 17u (in Brussel)
 • Henk Van Hootegem, interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede
 • dr. Heidi Degerickx, Netwerk tegen Armoede
 • Cindy Van Geldorp, Netwerk tegen Armoede

LES 7: Armoede en gezondheidszorg

 • Donderdag 20/04/2023 van 13u tot 16u (online)
 • Prof. dr. Sara Willems, Vakgroep Huisartsengeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent

LES 8: Armoede en voorschoolse voorzieningen

 • Donderdag 27/04/2023 van 14u tot 17u (online)
 • Prof. dr. Michel Vandenbroeck, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

LES 9: Armoede en (sociale) huisvesting

 • Donderdag 04/05/2023 van 14u tot 17u (in Brussel)
 • Prof. dr. Pascal De Decker, Departement Architectuur, KULeuven, Sint-Lucas Brussel en Gent

LES 10: Armoede en onderwijs

 • Donderdag 11/05/2023 van 14u tot 17u (online)
 • Prof. dr. Hilde Van Keer, Vakgroep Onderwijskunde, UGent

LES 11: Armoede en samenlevingsopbouw

 • ​​​​​​​Donderdag 25/05/2023 van 14u tot 17u (online)
 • dr. Evelyne Deceur, Dienst Beleidsparticipatie, Stad Gent en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

​​​​​​​LES 12: Afsluitende lunchlezing met receptie

 • ​​​​​​​Donderdag 08/06/2023 van 11u tot 13u (in Brussel)

Opmerkingen

PRAKTISCH

De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking door Universiteit Gent (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) en KU Leuven (Faculteit Sociale Wetenschappen - het Centrum voor Sociologisch Onderzoek).

VOOR WIE

 • Voor iedereen die interesse toont in de armoedeproblematiek en inzichten wil verwerven in armoedebestrijding.
 • Cursisten die geen licentiaat/master psychologie of pedagogische wetenschappen, master sociaal werk, master in de sociale wetenschappen (sociologie, sociaal beleid,..) zijn of geen houder zijn van een bachelor-diploma in de studiegebieden van de sociale wetenschappen (gezondheid, onderwijs, sociaal werk,…) kunnen na een toelatingsgesprek worden toegelaten. Op basis van een beschrijving van je opleiding en job en een korte motivatie (door te sturen naar caroline.vandekinderen@ugent.be) wordt beslist of er al dan niet een toelatingsgesprek nodig is.

EVALUATIE

Omwille van de opbouw van de verschillende lessen dient de cursus in zijn totaliteit te worden gevolgd. De cursisten moeten een reflectiepaper schrijven om hun getuigschrift te ontvangen. Het programma is een onderdeel van de permanente vorming van de Universiteit Gent en de KU Leuven. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, kunnen cursisten een getuigschrift van de Universiteit Gent en de KU Leuven ontvangen.

DUUR VAN DE OPLEIDING

1 jaar, 2e semester

LOCATIE

De lessen gaan voornamelijk online door, met uitzondering van vier lessen die plaatsvinden in Brussel bij het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, waar de cursisten elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan.

INSCHRIJVINGSGELD

De deelnemers moeten naast de inschrijving voor de opleiding (484,20 euro) zich ook officieel inschrijven als student van de KU Leuven (115,80 euro). De totaalsom van de cursus bedraagt dus 600 euro. Deelnemers ontvangen na inschrijving een studentenkaart. De studenten kunnen zich daarnaast ook gratis inschrijven aan de UGent.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

Inschrijven kan via mail met daarin een beschrijving van uw opleiding en job en een korte motivatie, te versturen naar Caroline Vandekinderen via caroline.vandekinderen@ugent.be. Hier kan u ook terecht voor verdere inlichtingen.

Cursusnummer:
D_A_22_23_AP
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie, Sociale wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023
Startdatum:
23.02.2023
Contactpersoon:
griet.roets@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.