04.05.’23

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA016-RKN-42 Nederlands Online beschikbaar
Tags: Rechtsdomeinen

Beschrijving

Het programma van deze 42ste editie van de Rechtskroniek voor het Notariaat is opgebouwd rond drie hoogst actuele thema’s. Zij zijn inhoudelijk erg uiteenlopend, maar delen de eigenschap dat zij van groot belang zijn voor de notariële praktijk. De sprekers nemen u graag mee doorheen alle nieuwigheden die de wetgever andermaal in petto blijkt te hebben.

“Organieke” en andere wijzigingen aan de Organieke Wet Notariaat sinds 1 januari 2023

Met de invoering van de wet van 22 november 2022 ‘tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen’ beoogde de wetgever een verdere modernisering van het notarieel ambt, in lijn met de maatschappelijke en digitale evoluties. De nieuwe bepalingen betreffen onder meer de toegang tot het ambt, beogen een verdere digitalisering van de notariële akten, zorgen voor een vermindering van een aantal formaliteiten die gepaard gaan met het verlijden van sommige akten, en hervormen de tuchtprocedure volledig. Het KB van dezelfde datum zorgt voor de eerste ingrijpende aanpassing, sinds 1950, van de berekeningswijze van erelonen en kosten van notariële akten. We overlopen de impact van deze wijzigingen op de notariële praktijk.

De stikstofcrisis juridisch bekeken: een verhaal van (ecologische) grenzen en (economische) kansen

Het stikstofdebat overheerst de laatste jaren het politieke debat. In deze bijdrage gaan we na waarom het teveel aan stikstof zo’n moeilijk oplosbaar probleem is en het spookbeeld van een vergunningenstop niet ondenkbeeldig is als er geen politiek stikstofakkoord komt.

Recente ontwikkelingen in het vennootschaps- en insolventierecht

De deadline voor de aanpassing van vennootschapsstatuten aan de bepalingen van het WVV komt snel dichterbij. Tijdens deze uiteenzetting gaan we in op een aantal aandachtspunten bij deze oefening. Verder wordt aandacht besteed aan de materie van het intern reglement na de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en wordt stilgestaan bij de digitale algemene vergadering na de tussenkomst van de wetgever. Tot slot wordt een eerste overzicht geboden van de nakende belangrijke hervorming van het insolventierecht.

Programma

  • 18.00 - 18.05 uur: Verwelkoming door voorzitter prof. dr. Diederik Bruloot (hoofddocent UGent en advocaat)
  • 18.05 - 18.50 uur: “Organieke” en andere wijzigingen aan de Organieke Wet Notariaat sinds 1 januari 2023 - Prof. Hans De Decker (gastprofessor VUB en notaris)
  • 18.50 - 19.35 uur: De stikstofcrisis juridisch bekeken: een verhaal van (ecologische) grenzen en (economische) kansen - Prof. dr. Hendrik Schoukens (docent UGent en advocaat)
  • 19.35 - 20.05 uur: Pauze met broodjes
  • 20.05 - 20.50 uur: Recente ontwikkelingen in het vennootschaps- en insolventierecht - Prof. dr. Kristof Maresceau (hoofddocent UGent en advocaat) en prof. dr. Diederik Bruloot (hoofddocent UGent en advocaat)

Opmerkingen

De studiedag kan gevolgd worden via fysieke aanwezigheid in het auditorium en via livestream.

De inschrijvingsprijs per deelnemer bedraagt € 120 excl. btw (inclusief boek) of € 60 excl. btw (zonder boek). Een inschrijving mag op naam van een rechtspersoon genomen worden. FOD Justitie: magistraten kunnen zich kosteloos inschrijven.

Voor deze opleiding werden erkenningen/tussenkomst aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en de Orde van Vlaamse Balies.

Cursusnummer:
GA016-RKN-42
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Recht
Taal:
Nederlands
Startdatum:
04.05.2023
Lesgevers:
Prof. Hans De Decker
Hendrik Schoukens
Kristof Maresceau
Diederik Bruloot
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Locatie

Auditorium B

Meer informatie
Online beschikbaar

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.