26.10.’23

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DLLL000102 Nederlands
Tags: Lezingen en Studiedagen , Geneeskunde

Beschrijving

In samenwerking met stichting De Jonckheere organiseert The GHALL drie lezingen met als thema 'Geschiedenis van de Geneeskunde'. De lezingen gaan online door op de laatste donderdag van de maand september, oktober en november 2023. Het volledige programma kan u hieronder terugvinden. De lessenreeks is volledig gratis en vrij toegankelijk.

Programma

 • Donderdag 28/09/2023: "Wetenschap en experimenten in geneeskunde" door Prof. dr. Robert Rubens.
  • Deze lezing gaat over de ontwikkeling van de medische inzichten door de eeuwen heen met actuele aandacht voor de tweestrijdussen experimenteel wetenschappelijke geneeskunde en Evidence based medicine.
 • Donderdag 26/10/2023: “Creatinine, van een biochemisch curiosum tot een onmisbaar diagnosticum” door Prof. dr. Joris Delanghe.
  • In het midden van de 19e eeuw werd in de organische chemie creatinine gesynthetiseerd. Decennia lang werd dit als een soort biochemisch curiosum beschouwd. Pas in het interbellum begon men de betekenis van het creatinine als diagnostisch hulpmiddel in te zien en begon creatinine langzaam het van oudsher gebruikte ureum te verdringen als diagnostische parameter. De laatste jaren werden praktische formules ontwikkeld om de nierfunctie te schatten uitgaande van het creatinine. Door analytische problemen bleken deze echter moeilijker toepasbaar dan gedacht. De Floyd George case (2020) bracht een verhit maatschappelijk debat op gang rond het gebruik van creatinine gebaseerde formules, wat duidelijk nog niet het eindpunt betekent van het lange creatinineverhaal.

 • Donderdag 30/11/2023: “Coronapandemie in historisch perspectief: de parallellen met de 19e- eeuwse epidemieën” door Dhr. Frank Cotman.
  • Anno 2020 was het ganse land, gans Europa, de ganse wereld in crisis. Een virale infectie die schoorvoetend het jaar voordien in China begon, zat overal. Ongetwijfeld speelde de mondialisering een belangrijke rol in de geografische verspreiding. Maar ook in de 19de eeuw kenden epidemieën grenzen noch genade voor mens en maatschappij.

   In deze lezing gaan we dieper in op de evolutie van enkele epidemieën (zoals cholera en tyfus). Dit overzicht plaatst de coronapandemie in een historisch perspectief. Als afsluiter schetsen we de invloed van de 'epidemische' 19de eeuw op de Universiteit Gent. Welke impuls gaven al die epidemieën het medisch onderzoek en hoe probeerden wetenschappers om de stad Gent en haar inwoners te helpen?

Cursusnummer:
DLLL000102
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Geneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Startdatum:
26.10.2023
Lesgevers:
Robert Rubens
Joris Delanghe
Frank Cotman
Contactpersoon:
ghall@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.