Een nieuw model voor 'tijd' en 'bestaan' levert nieuwe inzichten in wetenschap en filosofie

25.01.’24

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° 99999 Nederlands
Tags: wiskunde-meetkunde-fysica-filosofie-wetenschappen

Spectrumlezing door Fred Van Oystaeyen

Beschrijving

Essentieel in de natuurkunde en de filosofie is het begrip tijd. Men zegt soms dat tijd is wat de klok meet, maar de klok meet eigenlijk regelmatige beweging wat je als een effect van de tijd kan zien maar niet als de tijd zelf. Bovendien is het begrip "bestaan" ook afhankelijk van tijd, bestaan heeft tijd nodig ...in een echt moment bestaat niets. Hoe iets begint te bestaan uit niets is niet te vatten, het is ook onmogelijk; je kan dan vertrekken van de idee dat in de "leegte" die eigenlijk de "existentie leegte" moet heten processen aan de gang zijn in kleine tijdsperiodes die na een zekere tijdsperiode, een interval tussen momenten in de tijd, plots zich manifesteert als een bestaand ding. We gaan er van uit dat in een moment niets bestaat maar er zijn wel potentialen aanwezig, noem ze maar pre-dingen, die na bepaalde tijdsintervallen gaan bestaan als dingen. Naargelang de aard van de bestaande dingen kunnen we dan spreken van pre-objecten, pre-interacties, pre-fenomenen die evolueren tot bestaande dingen van die aard. Om die aard vast te stellen moeten we wel die bestaande dingen observeren, en dat is eerst een interactie tussen waarnemer en waar te nemen object, dan een interpretatie (meting) van die interactie en een cognitieve herkenning van het waargenomen verschijnsel. Dit alles vergt tijd en meer tijd dan het interval waarin het waargenomene gaat bestaan en ook de waarnemer bestaat! Maar dan zijn er verscheidene bestaansintervallen voor het waar te nemen object voorbij als het "waarneming interval" voor de observator voorbij is. Met andere woorden één observatie betreft verscheiden manifestaties van een bestaand ding en dit raakt juist het probleem aan de basis van de kwantumtheorie. Op een eenvoudige manier maakt dit het "dynamisch interval-moment" model reeds duidelijk, de verdere logische ontwikkeling levert ons een generiek model waarvan de relativiteitstheorie en de kwantumtheorie specialisaties zijn. Bij de ontwikkeling van het model is een diep begrip van wiskunde niet nodig om de nieuwe paradigmata die zich voordoen te ontdekken, wie wel een wiskundige achtergrond heeft kan bijvoorbeeld de impact van niet-commutatieve meetkunde nagaan. Het is wel zeer natuurlijk zich af te vragen wat het betekent als we de realiteit nu beschouwen als wat het DIM-model inhoudt. Dit kan nieuwe inzichten leveren op gebied van Biologie, Fysica, Filosofie, die kort worden belicht in de lezing.

Programma

25 januari 2024

14.15 - 16.30 uur

Cursusnummer:
99999
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Wetenschappen, Wijsbegeerte en ethiek
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
25.01.2024
Lesgevers:
Freddy Van Oystaeyen

Universiteit Antwerpen (emeritus) - fundamentele wiskunde - meetkunde - algebra

Contactpersoon:
spectrum@uantwerpen.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.