Dementie en andere cognitieve stoornissen bij ouderen in de mondzorgpraktijk

03.05.’24

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DLLL000110 Nederlands
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Beschrijving

In Vlaanderen hebben naar schatting 122.000 mensen een diagnose van dementie. Dit aantal zal door de vergrijzing en verzilvering van onze maatschappij verdubbelen tegen 2060. Dementie staat dan ook op nummer één in de prioriteitenlijst van de Wereldgezondheidsorganisatie. Personen met dementie hebben vaak nog een behoorlijke levensverwachting en hebben steeds vaker natuurlijke gebitselementen en complexe restauraties in de mond. Als gevolg hiervan hebben ook deze mensen nood aan mondzorg en mondzorgprofessionals moeten in staat zijn deze zorg op een adequate manier te verlenen en de mantelzorgers/ professionele verzorgers te ondersteunen in het uitvoeren van de dagelijkse mondhygiëne. Trans-disciplinaire samenwerking moet de aanpak voor mondzorg voor deze doelgroep optimaliseren.

Programma

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Indien je meer dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of meer dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. 25% blijft dus verschuldigd als administratieve kost.
  • Indien je minder dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of minder dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je niets terugbetaald.

Cursusnummer:
DLLL000110
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Tandheelkunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
03.05.2024
Lesgevers:
Barbara Janssens
Sabine Boerjan
Contactpersoon:
ghall@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.