19.10.’23

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DLLL000081 Nederlands
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Beschrijving

Momenteel is 20% van de bevolking ouder dan 65 jaar en dit cijfer zal de komende jaren door de vergrijzing en verzilvering nog verder toenemen. Het aantal 80 plussers zal de komende 20 jaar ongeveer verdubbelen. Als gevolg hiervan zullen zorgverleners steeds vaker geconfronteerd worden met patiënten die één of meerdere chronische ziekten hebben en hiervoor heel wat medicatie innemen met mogelijks een invloed op de mondgezondheid en de tandheelkundige behandeling. In het kader van de trans-disciplinaire samenwerking rond deze kwetsbare groep patiënten is het belangrijk dat mondzorgverstrekkers weten hoe dit soort patiënten wordt benaderd in de eerstelijnszorg, kennis hebben rond de protocollen die gepaard gaan met bepaalde medicatie en weten wat het effect is van medicatie op mondgezondheid.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Co-morbiditeit en hoe hiermee omgaan in de eerstelijnszorg

- Polyfarmacie bij ouderen en de impact hiervan op de mondgezondheid

- Interacties tussen veel voorgeschreven geneesmiddelen binnen de mondzorg

- Protocollen bij ouderen die bv. bloedverdunners of bisfosfonaten innemen.

- Casuïstiek

Opmerkingen

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Bij annulatie tot max. 21 dagen vooraf (hoorcolleges) of 30 dagen vooraf (cursus met practicum) wordt 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Bij latere annulaties kan er geen inschrijvingsgeld worden teruggevorderd.

Cursusnummer:
DLLL000081
Type opleiding:
Lezingen en studiedagen
Interessegebied:
Tandheelkunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Startdatum:
19.10.2023
Lesgevers:
Barbara Janssens
Mirko Petrovic
Pauline Boeckxstaens
Contactpersoon:
ghall@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.