Health Sciences

Interested?

More information
° D_A_24.02.23_WEC NL
Tags: Alle opleidingen , Lezingen en Studiedagen , Sociaal Werk , Zorg, hulpverlening en begeleiding , (ortho)pedagogie en opvoeding , Werk, organisatie en samenleving

Description

Niet alles tegelijk hé

“Aandachtsmanagement is het nieuwe time-management”

Het thema “mentale veerkracht” is belangrijker dan ooit tevoren. De wereld en bijgevolg ook de arbeidscontext is namelijk sterk veranderd de laatste 20 jaar. De “klassieke” timemanagementprincipes van prioriteiten bepalen en efficiënt werken zijn onvoldoende om tegemoet te komen aan de hoeveelheid maar vooral de snelheid waarop werk en info op ons afkomt (vb. communicatie via elektronische weg, infobesitas, “born to run” levenswijze,…). En, hoewel stress in de brede zin van het woord van alle tijden is, blijkt vandaag de dag de mentale overbelasting vooral een stijgend probleem te zijn. Dit o.a. door grote veranderingen in de aard van het werk (=mentaal werk), de organisatie van het werk (vb. flexibel werken, onvoorspelbare agenda’s) en de omgeving waarin dit plaatsvindt (vb. landschapsbureaus, in de wagen tijdens het autorijden, thuiswerk en telewerk …). We merken dat het steeds moeilijker wordt om onze focus te bewaken maar ook om het werk mentaal “los te laten”, we blijven als het ware bezig. En, we zoeken naar een optimale “work-life” balance, zeker nu in een tijd waarin werk en privé juist meer en meer vermengd geraken met mekaar en in mekaar overvloeien.

 • Datum: vrijdag 23/02/2024 - start workshop om 13u00
 • Locatie: Oude Adbij te Drongen - Drongenplein 27, 9031 Drongen
 • Voor wie: Deze workshop richt zich naar professionele hulpverleners in de zorg en sociale sector en naar iedereen die zijn of haar mentale veerkracht wil versterken
 • Kostprijs: 75 euro (inclusief broodjeslunch en koffiepauze)
 • Inschrijven via Event Manager UGent
 • Wie graag een attest van deelname ontvangt, gelieve een mailtje te sturen naar dunantacademie@ugent.be of dit te melden bij de start van de workshop.
 • Max aantal inschrijvingen: 25 - wees er dus snel bij!

Program

Tijdens deze workshop komen volgende thema’s aan bod:

 • Eerst beter begrijpen om dan aan te pakken:
  • De wereld is veranderd, wij mensen niet: hedendaagse tendensen en uitdagingen die de klassieke time-management principes aanvullen
  • Introductie van de principes van aandachtsmanagement, de werking van ons brein, energiebeheer en flow, van werk-privé balans naar integratie, de waan van de dag en de “born to run” problematiek, de (afwezigheid) van structuur in de omgeving, het probleem van keuzestress, daling van de frustratietolerantie en de beperkingen van “wilskracht”.
 • De seizoenen als metafoor voor de werking van ons brein;
  • Focus is de sleutel! Focus als voorwaarde voor productiviteit, absorptie, flow en werkplezier. Concrete aanpak om focus te kiezen, te bewaken, te behouden, te trainen en te verzorgen. Hoe je omgeving managen in de afwezigheid van structuren.
  • Mentaal verwerken en “’loslaten”: een aanhoudende toestroom aan input moet ook (diepgaand) verwerkt geraken en opgeslagen geraken in ons geheugen. Daarnaast is mentaal kunnen “loslaten” even belangrijk. Focus afwisselen met noodzakelijke verwerkingstijd en tijd om mentaal echt tot rust te komen; naast maatregelen “na” de uren gaan we na hoe dit ook te integreren tijdens de werkuren

Focus van deze workshop

Met een wetenschappelijke basis als achtergrond zal de focus tijdens deze workshop liggen op

 • de praktische vertaalslag van deze inzichten alsook concrete toepassingen (eerder dan een theoretisch, wetenschappelijk exposé)
 • de individuele vertaalslag (en niet de collectieve, beleidsmatige, organisatiegerichte aanpak)
 • de persoonlijke vertaalslag (wat kan je doen om je persoonlijke mentale veerkracht te bevorderen, eerder dan vanuit de rol als professional)
 • Op een interactieve en ervaringsgerichte manier worden de verschillende topics toegelicht en verder uitgewerkt via zelfreflectie, uitwisseling in duo / kleine groepen.

Timing

 • 12u - 13u: onthaal + broodjeslunch
 • 13u - 16u30: start workshop breinvriendelijker leven en werken
 • 16u30: afsluitend woord

Remarks

Dr. Erna Claes is doctor in de psychologie, gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie en cognitieve gedragswetenschappen. Na een loopbaan in de zorgsector is zij, sinds 2004, mede-zaakvoerder van Fenrir Consult en sinds 2018 van het Centrum voor Perfectionisme. Zij heeft zich als expert – trainer gespecialiseerd in “welzijn op het werk”. In het ontwerp van haar trainingen combineert ze haar wetenschappelijke achtergrond met meer dan 25 jaar praktijkervaring in diverse sectoren en voor diverse doelgroepen. Wetenschappelijke inzichten worden steeds vertaald naar praktisch bruikbare inzichten, tips en technieken.

Course number:
D_A_24.02.23_WEC
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Health Sciences, Education and Pedagogy, Psychology, Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Contact person:
dunantacademie@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.