Word ankerfiguur diversiteit - Op weg naar een interlevensbeschouwelijk en intercultureel competente school

Starts on 20.11.2023

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 23/OND/130A NL

Diversiteit is voor elke school aan de orde, meer dan ooit. Optimale onderwijskansen creëren voor elke jongere is hierbij een boeiende én noodzakelijke uitdaging.

Description

Dit vijfdaags traject reikt je enerzijds de nodige kennis aan en zorgt anderzijds voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden om op de eigen school als aanspreekpunt te functioneren in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context.

Program

Tijdens de eerste dag bekijk je door de bril van superdiversiteit de snelle demografische veranderingen. Je ontwikkelt een divers-sensitieve basishouding als startpunt om krachtgericht de competenties van alle kinderen en jongeren te (h)erkennen. Daarnaast geef je invulling aan veel voorkomende begrippen rond diversiteit.

De tweede dag neemt je mee op een fascinerende zoektocht naar de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren. Identiteit heeft verschillende dimensies die op een dynamische manier met elkaar blijven interageren. Je leert hoe je deze identiteitsprocessen kan ondersteunen en waar mogelijke uitdagingen of valkuilen zich situeren. Daarnaast zoom je in op de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding van de buitenschoolse leefwereld en je schoolcultuur.

Kijken naar andere culturen of religies gebeurt steeds, of je het nu wilt of niet, vanuit je eigen referentiekader. Dit kader vormt het vertrekpunt van dag drie. Met dit inzicht voor ogen maak je kennis met de basistechnieken voor coaching en bemiddeling. Je eindigt de dag met een eerste casusbespreking.

Op dag vier verken je het islamitische religieuze en culturele referentiekader en de manier waarop dit beleefd wordt in de Vlaamse scholen. Je zoekt samen met de spreker naar nuanceringen en stapt af van de stereotypering. In de namiddag benoem je aan de hand van een SWOT-analyse uitdagingen en opportuniteiten die je ziet voor jezelf én voor je school.

Dag vijf stelt jouw leervragen en die van je medecursisten centraal in opvolging van de technieken die je op dag drie aangeleerd kreeg. Via intervisie bespreek je enkele zelf aangereikte casussen en zoek je samen een gepaste manier om met de casus om te gaan in een diverse interlevensbeschouwelijke en interculturele context. Je rondt dit traject af met de voorstelling van een inspirerend project rond samen-leven op school waardoor iedereen zich thuis kan voelen. Speciale aandacht gaat naar leerlingen- en ouderparticipatie in een diverse context. De focus ligt hierbij op kritische succesfactoren om van diversiteit het nieuwe normaal te maken en op die manier te zorgen voor onderwijskwaliteit voor iedereen.

Course number:
23/OND/130A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
20.11.2023
Lecturers:CNO kan rekenen op het engagement van experten (als) Dirk Geldof, Winny Ang, Youcef Naïmi, Khalid Benhaddou, Wim Vaerewyck, Alex Callens, Kim Wezenbeek, Nele De Ranter en Herman Frooninckx.


Location

Centrum Nascholing Onderwijs, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.