Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° n/a NL

De opleiding 'orming van het sociaal-economisch beleid' (VOSEB) wil vakbondsafgevaardigden sterken in het overleg en de onderhandelingen met de werkgevers.V

Description


Tegelijkertijd voegt de vakbondservaring zin voor realiteit toe aan de onderwijs- en onderzoekspraktijk van de universiteit.

De opleiding bouwt verder op de vorming binnen de vakbonden.

De opleiding wordt om de twee jaar thematisch ingericht. De vakbonden bepalen samen met academici het thema van de opleiding naargelang de actualiteit en het sociaal belang. Het uitgangspunt van de opleiding voor 2019-2020 en 2020-2021 is “Vakbondsstrategie voor de 21e eeuw: hoe kan de vakbond deelnemen aan het sociaal overleg in de onderneming en de sector in een context van polarisatie en verandering”.

De opleiding richt zich tot alle belangstellenden voor het sociaal-economisch beleid.

Vakbondsafgevaardigden die nood hebben aan wetenschappelijke steun vormen de belangrijkste doelgroep.

Als opstap volgen geïnteresseerden de basisopleiding in de eigen vakbeweging.

Program

De opleiding vindt plaats op 15 vrijdagen in de periode van oktober tot mei. Wij houden rekening met de schoolvakanties.

VOSEB biedt de opleiding zowel live als digitaal aan. Digitaal vindt de opleiding plaats met het leerplatform (Black Board Collaborate) van de UAntwerpen.

Voltijdse opleiding

De voltijdse opleiding duurt 1 academiejaar. Het uitgangspunt van de opleiding voor 2021-2022 is 'Vakbond als hefboom voor sociale verandering: het Belgische sociale model en zijn evolutie na WOII'.

De studenten leren het Belgische sociale model hanteren. Het Belgische sociale model is een systeem van collectief onderhandelen over arbeid en sociale zekerheid. Zelfs in tijden van pandemie zorgt het Belgische sociale model voor bescherming, gelijkheid en welvaart.

VOSEB geeft een basiskennis aan arbeidsrecht: de overlegorganen op het ondernemingsniveau, de paritaire comités en het nationale overlegniveau, de sociale verkiezingen en het belang van het internationaal recht voor het Belgische sociale model. Tevens actualiseert VOSEB het arbeidsrecht met het loonoverleg, de aansprakelijkheid van de werkgever tijdens de pandemie, de rechten van werknemers om onveilig werk te weigeren, het recht op deconnectie en de organisatie van telethuiswerk.

Verder analyseert VOSEB hoe na WOII het Belgische Sociale model de werknemers emancipeerde.

- Hoe verliep het loonoverleg?

- Hoe bouwden mensen hun leven op in de Welvaartstaat na WOII?

- Hoe bespeelden de vakbonden de media in een nationale verzuilde pers?

- Wat was de bijdrage van de kolonie Belgisch-Congo aan de uitbouw van de Belgische Welvaartstaat?

- Hoe schraagde het nationale economische beleid de evolutie van het nationale sociale beleid?

- Wat is de impact van de actieve welvaartstaat en de globalisatie op het Belgische Sociale model?

VOSEB biedt antwoorden op voorgaande vragen. Die antwoorden helpen délégués bij de actuele uitdagingen van het Belgische Sociale model:

- De economische instrumenten om het sociale model te dragen

- De financiering van de sociale zekerheid

- Het loonoverleg

- De decentralisatie van het overleg

- Het niet standaard contract

- De impact van juridiseren op de syndicale vrijheid en

- De polarisatie onder de werknemers.

Remarks

​Als evaluatie moet je tijdens de laatste lesdag een oefening oplossen.

Je ontvangt na een succesvolle voltooiing een bewijs van permanente vorming in de 'vorming van het sociaal-economisch beleid'.

Je kan tevens met je creditbewijzen voor de opleidingsonderdelen sociologie, economie en arbeids­recht vrijstellingen aanvragen bij de volgende opleidingen:

 • maatschappelijk werk aan de Hogeschool Heverlee en de Erasmus Hogeschool
 • sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen

Hiervoor leg je mondeling examen af over de opgegeven leerstof.

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Law, Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021
Starting date:
22.10.2021
Lecturers:
De titularissen zijn verbonden aan:

 • UAntwerpen Faculteit Rechten, Sociale wetenschappen en Bedrijfswetenschappen en Economie.
Verder werkt VOSEB samen met:

 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
 • Université Catholique de Louvain
 • Departement Werk Sociale Economie
 • VDAB
 • Europees Vakverbond
 • Van Artevelde Hogeschool
 • Federale Overheidsdienst voor werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
 • Sociaal Economische Raad Vlaanderen
 • en vele anderen
  Contact person:
  isuavoseb@uantwerpen.be
Location

UAntwerpen Stadscampus

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.