Van klinisch redeneren tot terugkeer-naar-sport: besluitvorming bij enkelletsels

Starts on 28.04.2022

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_KEL22 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Sportkinesitherapie

Description

De gevolgen van enkelverzwikkingen worden meestal onderschat zowel op korte als op lange termijn. Na een eerste laterale enkelverzwikking ontwikkelt 40% van deze populatie chronische enkelinstabiliteit. Dit leidt in vele gevallen tot het stoppen van fysieke activiteit en draagt bij tot een sedentaire levensstijl (en alle nefaste risico’s daaraan verbonden op lange termijn). Vandaar om best vanaf het begin enkelverzwikkingen serieus te nemen. De activiteit houdt in om samen met de cursisten aan de hand van casussen de meest recente wetenschappelijke richtlijnen en consensus statements betreffende diagnose, revalidatiemonitoring (ROAST) en terugkeer-naar-sport besluitvorming door te nemen, als zowel de procedures en testen te laten uitvoeren en beheersen. Dit met als doel om de geziene materie onmiddellijk te kunnen toepassen in de praktijk na deze activiteit.

Competenties/leerdoelen

1. Deelnemers verwerven kennis en inzicht omtrent de laatste nieuwe wetenschappelijke literatuur, richtlijnen en consensus statements omtrent het klinisch redeneren, de revalidatiemonitoring en de terugkeer-naar-sport besluitvorming na een enkelverzwikking.

2. Deelnemers begrijpen de nood om enkelverzwikkingen als volwaardige musculoskeletale letsels (met neurologische aanpassingen op de achtergrond) te beschouwen alsook de nood om dergelijke letsels nauwer op te volgen en meer doorgedreven te behandelen in de praktijk.

3. Deelnemers ontwikkelen hun klinisch redeneervermogen verder omtrent enkelverzwikkingen en verwerven handige tools die hen in de praktijk kunnen ondersteunen van begin tot einde in de revalidatie van enkelverzwikkingen.

4. Deelnemers passen deze kennis en inzichten toe in de praktijk; hiertoe behoren klinische testen, vragenlijsten en functionele prestatietesten.

5. Deelnemers reflecteren kritisch op hun eigen handelen alsook de gepresenteerde inhoud.

Course number:
IC_KEL22
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022, 2021 - 2022 copy
Starting date:
28.04.2022
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.