Trainen voor een langer leven: levensstijlinterventies ter optimalisatie van hormonale en cellulaire processen

Starts on 21.04.2023

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_HBC23 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Neurologische aandoeningen , sport , Levensstijl

Description

Hormonen doen veel meer dan je denkt. Ze beïnvloeden je hele lichaam, je geest én je hele fysiologie. Lichaamsbeweging en gerichte dieet-en levensstijl interventies kunnen dit optimaliseren. Dit is belangrijk voor zowel een ‘gewone’ patiënt, als een atleet in je praktijk.
Deze navorming zal wetenschappelijke trainingsperspectieven en gezonde gewoonten aanreiken voor een langer en gezonder leven. Kan je trainen om je cortisol te verlagen, of je testosteron of groeihormoon te verhogen? Wat is de nieuwe wetenschap rond de cellulaire signaalsymfonie van je lichaam – dat je lichaam nodig heeft om al zijn metabole processen goed uit te voeren?
Met de nadruk op een persoonlijke aanpak worden er richtlijnen gegeven om deze processen te gaan beïnvloeden. De ‘minimal effective dose’ van de aangereikte levensstijlinterventies en het tijdframe waarin er verbetering kan verwacht worden, wordt steeds meegegeven.

LEERDOELEN

1. Wetenschappelijke inzichten over training, aangevuld met gerichte dieet-en levensstijl interventies, praktisch maken voor de klinische praktijk van de kinesitherapeut, bewegingswetenschapper, trainer of coach.

2. Uitwerken oefenschema en coaching plan met gerichte gepersonaliseerde aanpak voor de patiënt met focus op duurzame gedragsverandering.

3. Nadruk op het belang van multidisciplinaire of transdisciplinaire ondersteuning voor de juiste ondersteuning van de cliënt: netwerken creëren, doorverwijzingsstructuren, communicatie met artsen, etc.

DOELPUBLIEK

Kinesitherapeuten, bewegingswetenschappers, personal trainers, iedereen met een passie voor sport en training.

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (onder voorbehoud)

Accreditatie aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_HBC23
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
21.04.2023
Lecturers:
Len De Nys
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.