Neuro-entrapments in de schouder en heupregio: thoracic outlet syndroom (TOS) en piriformissyndroom (POS)

Starts on 28.04.2023

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_TPS23 NL
Tags: Manuele therapie , Neurologische aandoeningen , sport

Description

Het thoracic outlet syndroom (TOS) en het piriformissyndroom (POS) zijn aandoeningen met symptomen ten gevolge van compressie van neurogene en vasculaire structuren in de schoudergordel enerzijds en de gluteale regio anderzijds.

De oorzaak van deze syndromen kan van structurele en/of functionele aard zijn. Wanneer structurele pathologie vasculaire en/of ernstige neurogene symptomen veroorzaakt kan chirurgie aangewezen zijn. Eerder milde neurogene symptomen vragen een conservatieve aanpak. Tijdens deze cursus wordt je kort wegwijs gemaakt in de pathofysiologie van mineure en majeure zenuwletsels en de daaraan gekoppelde te verwachten bevindingen uit het klinisch onderzoek die als leidraad zullen dienen bij de keuze van verschillende behandelmiddelen.

Er is veel aandacht voor practica waarin zowel neurodynamische, articulaire en myofasciale onderzoeks- en behandeltechnieken worden aangeleerd en/of opgefrist.

LEERDOELEN

1. Herkennen van ‘true’ TOS/POS en potentiële rode vlaggen die onmiddellijke terugverwijzing nodig maken.

2. Evaluatie van ‘disputed’ TOS/POS met vooral focus op mineure neurogene laesies: functie- en provocatietesten.

3. Management van patiënten met ‘disputed’ TOS/POS.

DOELPUBLIEK

Kinesitherapeuten, bewegingswetenschappers, art-specialisten

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (onder voorbehoud)

Accreditatie aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_TPS23
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
28.04.2023
Lecturers:
Kristof De Corte
Levi Decrock
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.