PQK alternatief voor de patiëntenbevraging - Optimalisatie van de bewegingsuitvoering: de impact van hoe een oefening wordt uitgelegd

Physiotherapie

Interested?

More information
° SEM_OBU23 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Manuele therapie , sport , Levensstijl , Online aanbod

Description

Optimalisatie van de bewegingsuitvoering heeft het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de motorische vaardigheden als doel. Het kan gaan om het aanleren van nieuwe bewegingen, het corrigeren van fouten, het aanpassen aan veranderende omstandigheden of het voorkomen van blessures.

Tijdens deze lezing wordt toegelicht op welke manier therapeuten het meest optimaal instructies kunnen geven naar de patiënt toe. Met als doel overeenstemming te bekomen tussen de interpretatie van het gegeven commando en de perceptie van de patiënt van hoe hij/zij de oefening moet doen, om het vooropgestelde doel van de oefening én de beoogde manier van uitvoering te bereiken.

Deze lezing werd georganiseerd binnen de activiteiten rond de 'Week van de Kinesitherapeut' dewelke plaats vonden aan UGent en UZ Gent. Deze lezing geldt als een alternatief voor de patiëntenbevraging voor kinesitherapeuten die werkzaam zijn in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling. De lezing werd georganiseerd voor kinesitherapeuten actief aan UGent en UZ Gent, maar collega's van andere zorginstellingen waren hierop eveneens welkom.

Leerdoelen:

  • Je kent de meest efficiënte en op evidentie gebaseerde methode om patiënten bewegingen aan te leren;
  • Je begrijpt hoe bewegingen worden aangeleerd (de focus ligt op communicatieve vaardigheden);
  • Je begrijpt wat het effect is van een letsel op het motorisch leren.

Doelgroep:

  • Je bent kinesitherapeut, ergotherapeut of hebt interesse rond beweging in de context van revalidatie;
  • Je werkt hoofdzakelijk als zorgprofessional in een zorginstelling (ziekenhuis, WZC, revalidatiecentrum, ...);
  • Je bent niet in de mogelijkheid om een patiëntenbevraging te doen.

Remarks

U kan deze lezing dewelke live doorging op 11/09/2023 uitgesteld bekijken via ons leerplatform. Zodra uw inschrijving voltooid is, ontvangt u een e-mail met uw toegangsgegevens. Op het leerplatform kan u de cursus terug vinden door te zoeken op ‘ACREHAB - Optimalisatie van de bewegingsuitvoering 2023'. Zodra u deze e-mail ontvangt, blijven de lesmaterialen op het leerplatform onbeperkt toegankelijk gedurende 14 dagen. Tijdens deze periode kan u het videomateriaal in één keer bekijken of kan u de video pauzeren en terug starten op verschillende momenten en dit zo vaak u wenst.

Om deze lezing te laten gelden als PQK alternatief voor de patiëntenbevraging, is het noodzakelijk om aan het einde van de lezing de testvragen te beantwoorden. Bij correct antwoorden op minimaal 3 van de 5 vragen, zal deze activiteit toegevoegd worden aan uw portfolio.

We wensen u een leerrijke online navorming toe!

Course number:
SEM_OBU23
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Physiotherapie
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Lecturers:
Erik Witvrouw
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.