Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 22/OND/030A NL

Werken op scholen wordt hoe langer hoe meer een werk van teams. De tijd dat je alles alleen achter gesloten deuren deed, is voorbij. Werken in teams veronderstelt ook het leiden en coachen van deze teams. Tijdens deze drie dagen onderzoek je interactief de complexiteit van teamcoaching en leer je om dit op een constructieve manier aan te pakken.

Description

De doelgroep bestaat uit iedereen die op een school tijdelijk of langdurig een team leidt (moet leiden) en/of coachen (leerkrachten, middenkader, directies).

Program

Dag 1:

Theoretische kaders, verankerd in het gedachtengoed van Martin Vroemen, Daniel Ofman, Rudy Van Damme en Marshall Rosenberg.

Onderscheid tussen een groep, onderhevig aan de wetten van de groepsdynamica, en een team , een kleine groep mensen die samen naar een duidelijk doel toe (moeten) werken.

Deelnemers bepalen eigen leer- en werkpunten.

Dag 2:

Vervolg theoretische kaders en verzamelen van casussen.

Dag 3:

Werkvorm: consulterende supervisie waarbij we de casussen van de deelnemers uitdiepen en analyseren en mogelijke manieren van aanpak onderzoeken.

Waar zinvol, wordt ook rollenspel en simulatie ingezet als werkvorm.

Course number:
22/OND/030A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
17.01.2023
Lecturers:Kathy Douchar, germanist, voormalig leerkracht Engels en toegepaste psychologie (gesprekstechnieken), voormalig directeur, trainer, nascholer, coach en bemiddelaar.
Location

CNO, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, gebouw D.

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.