Taal van de buren: het Nederlands in België en Nederland

Starts on 27.10.2021

Language en Literature

Interested?

More information
° 21/NED/031A NL

De visie op het Nederlands en de standaardtaal is de afgelopen 15 jaar grondig veranderd. Het Belgisch-Nederlands heeft zijn eigen plaats in het taallandschap, is even gelaagd als het Nederlands in het hele taalgebied en eist die plek ook steeds meer op.

Description

In deze workshop kom je te weten wat de huidige stand van zaken is en maak je in groep nieuw lesmateriaal op basis van actuele materialen over dit onderwerp.

Program

In deze nascholing verken je de geografische taalvariatie in de Nederlandse standaardtaal in alle aspecten van de taal (woordenschat en grammatica). Je denkt na over de verschillende registers en ontdekt welke cultuurverschillen mee een rol spelen.

Samen met je collega’s baken je aan de hand van concrete voorbeelden de verschillende registers in het Nederlands af en reflecteer je in een stellingenspel over je eigen attitudes en die van je collega’s tegenover die registers.

Aan de hand van een aantal leermiddelen, zoals YouTubefilmpjes, taalkaarten, blogs, krantenartikelen en websites, ga je na op welke manier de variatie in het Nederlands in de dagelijkse praktijk voorkomt, hoe mensen denken over de eigen variëteit en die van het andere land en wat dat zegt over cultuurverschillen en over de algemene informalisering van de samenleving.

In groepjes stel je aan de hand van de aangeboden leermiddelen bruikbaar lesmateriaal samen over de thema’s standaardtaal-tussentaal-dialect en taalregisters voor jouw graad in het secundair onderwijs, eventueel voor het NT2-onderwijs of het hoger onderwijs.

Course number:
21/NED/031A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
27.10.2021
Lecturers:
Miet Ooms is vertaler. In een vroeger leven was ze ook leerkracht Nederlands en Duits in het secundair onderwijs en freelance taaldocent. Sinds 2015 brengt ze op haar website taalverhalen.be de variatie in het Nederlands in kaart en in 2020 kwam haar boek uit: Buurtaal. Praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland.
Location

Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.