Suïcidepreventie bij leerlingen s.o.

Starts on 27.01.2022

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 21/SEB/086A NL

In België sterven dagelijks gemiddeld 5 à 6 personen door zelfdoding. België scoort bovendien beduidend slechter dan het Europees gemiddelde. Suïcidepreventie beoogt hiermee iets aan te doen.

Description

In deze vorming neem je kennis van enkele theoretische kaders over suïcidaliteit/suïcide en zullen je concrete handvaten aangereikt worden m.b.t. de omgang met suïcidale leerlingen in de praktijk.

Program

Je mag je verwachten aan een interactieve vorming met een combinatie van theorie, praktijk, en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen en beeldmateriaal.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor? Ook andere relevante cijfergegevens komen aan bod.
  • Hoe kan je suïcidaal gedrag van leerlingen begrijpen? En wat is oorzakelijk?
  • Hoe kan je signalen herkennen en het gesprek aangaan?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten? Kan dit überhaupt?
  • Wat zijn de belangrijkste methodieken in de praktijk?
  • Wat doe je in geval van crisis?

Course number:
21/SEB/086A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
27.01.2022
Lecturers:Jo Tambuyzer, onderzoekspsycholoog en preventiewerker in CGG De Pont, verzorgt uiteenzettingen over suïcidepreventie in de praktijk, op maat van verschillende doelgroepen.
Location

Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.