Economics, Business and Management

Interested?

More information
° EB22_Ruysschaert_2021_Subsidies en btw NL
Tags: Alles , Fiscaal recht - publieke sector

Description

Bij het toekennen van subsidies zal er naargelang de aard van de subsidie en de wijze waarop ze worden toegekend al dan niet btw verschuldigd zijn.

Voor wie?

Vzw’s, openbare besturen. Al wie geconfronteerd wordt met de toekenning van subsidies en de btw-aspecten ervan wil begrijpen.

Program

Zijn subsidies aan de btw onderworpen? Hoe zit het precies met subsidies en het algemeen verhoudingsgetal? En wat met bijzondere verhoudingsgetallen?

In dit seminarie wordt een klare analyse gemaakt inzake de invloed van subsidies op de toepasselijke btw-regels.

Komen aan bod :

  • Subsidies die rechtstreeks met de prijs verband houden : wat bedoelt men hiermee?
  • Wat is het onderscheid tussen een subsidie en een korting?
  • Hoe subsidies factureren?
  • Wat met giften?
  • Werkingstoelagen : mét of zonder btw?
  • Schijnsubsidies : mét btw?
  • Omvang van het recht op aftrek van de gesubsidieerde belastingplichtige : onderscheid tussen gewone, gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen
  • Invloed van subsidies op het recht op aftrek van belastingplichtigen bedoeld in artikel 6 van het Btw-Wetboek (openbare besturen)
  • Invloed van subsidies op het recht op aftrek van de btw van autonome gemeentebedrijven
  • Belang van het winstverdelingsoogmerk bij het beoordelen van het recht op aftrek van autonome gemeentebedrijven

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 130,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door Stefan Ruysschaert die als gastdocent verbonden is aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit. Hij is adviseur bij de FOD Financiën en is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Daarnaast is hij o.a. redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift Huur en plaatsvervangend lid van de stagecommissie van het BIBF.

Remarks

Na ontvangst en verwerking van de inschrijving sturen wij je een elektronische bevestiging hiervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Voorafgaand aan de opleiding wordt je de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB22_Ruysschaert_2021_Subsidies en btw
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and Management, Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
15.12.2021
Lecturers:
Stefan Ruysschaert
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.