Specialisatie bemiddeling in een onderwijscontext (2022-2023)

Starts on 05.10.2023

Psychology

Interested?

More information
° 2223-bem-onderwijs NL
Tags: Bemiddeling

Description

Binnen de sector onderwijs ligt heel wat potentieel om via bemiddeling conflicten/meningsverschillen aan te pakken. Dit hangt samen met de verregaande regelgeving binnen onderwijs, het feit dat een onderwijscontext de maatschappelijke diversiteit (dus ook veel verschil) weerspiegelt en de trend om in overleg tot een oplossing te komen.

Het kan zowel gaan om meningsverschillen tussen school en ouders, tussen school en studenten, tussen medewerkers/teams onderling, tussen de school en andere externe instanties, tussen de studenten onderling. Er is dus een enorme variatie aan mogelijke soorten conflicten.

Tijdens deze driedaagse specialisatiemodule besteden we aandacht aan alle mogelijke wetgeving die van belang is binnen een onderwijscontext. We bieden een overzicht van het juridisch kader en onderzoeken waar bemiddeling zijn plaats kan hebben. Hiervoor doen we beroep op Jan Fiers, die sedert vele jaren van onderwijs zijn specifieke area of expertise gemaakt heeft.

We leggen gedurende een ganse dag de focus op de school/onderwijsinstelling als organisatie en bieden een model aan om als bemiddelaar aan het werk te gaan met interne conflicten / meningsverschillen binnen de organisatie. Hiertoe hebben we het organisatiemodel van Bart Libbrecht (Vialogos) gecombineerd met het bemiddelingsmodel VCOK. Hierdoor wordt het mogelijk om als bemiddelaar heel doelgericht en efficiënt aan het werk te gaan.

Daarnaast besteden we een volledige dag aan situaties met ouders, leerlingen/studenten en andere externe partners. Hiervoor kunnen we putten uit de rijke ervaring van een bemiddelaar die aan het werk is als bemiddelaar in de poule van bemiddelaars uit onderwijs, namelijk Christiaan De Schepper.

Program

Alle sessies starten telkens om 9u30 en eindigen om 15u30:

  • Sessie 1 - donderdag 05/10/2023
  • Sessie 2 - donderdag 12/10/2023
  • Sessie 3 - donderdag 19/10/2023

Remarks

Trainer: Franky De Meyer (bemiddelaar, trainer VCOK) en Jan Fiers (advocaat, bemiddelaar)

Inschrijven kan enkel voor de volledige reeks.

Course number:
2223-bem-onderwijs
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology, Law, Social Sciences
Language:
NL
Starting date:
05.10.2023
Lecturers:
Franky De Meyer
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

VCOK

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.