Schrijfmotoriek – Verdieping (Module 2)

Starts on 21.09.2023

Physiotherapie

Interested?

More information
° IC_SM2.23 NL
Tags: Ergotherapie , Kinderen

Description

De cursus bestaat uit 2 Modules. Alle modules moeten aansluitend gevolgd worden, maar hebben een afzonderlijke inschrijving.

Veel kinderen hebben schrijfmoeilijkheden, cijfers in de literatuur variëren van 6-50%. En dit zijn cijfers van voor de Corona epidemie!

Soepel, vlot en leesbaar schrijven is enorm belangrijk voor het leren. Want als je soepel kunt schrijven, is je werkgeheugen vrij voor de inhoud van de uit te voeren taak. Maar wat is nu de oorzaak van al die schrijfmoeilijkheden en hoe kan je een kind effectief en optimaal begeleiden met transfer naar de schoolsituatie wanneer een kind een motorisch schrijfprobleem heeft?

Daarvoor hebben we 2 modules ontwikkeld, een basismodule en een verdiepingsmodule.

Binnen de basismodule (1 dag, online of on campus) welke altijd voorafgaand Module 2 dient te worden gevolgd, worden de nieuwste inzichten m.b.t. (leren) schrijven vanuit de wetenschap naar de praktijk vertaald. De basisprincipes die van belang zijn tijdens het klinisch redeneren (Modellen, HOACII en ICF-CY) worden grondig doorgenomen evenals de principes van motorisch leren.

In deze 2e verdiepingsmodule (2 dagen) leer je klinisch redeneren bij een kind met schrijfproblemen waarbij alle stappen in dit proces aan bod komen. We bespreken tevens linkshandigheid, het kunnen uitvoeren van een taakanalyse en het opmaken van een behandelstrategie die aansluit bij het maximale vaardigheidsniveau (gebaseerd op principes van motorisch leren) van een kind met complexe schrijfmoeilijkheden.

Om een extra verdieping te maken in je eigen leerproces is dag 2 een interactieve intervisiedag. Vooraf aan deze dag lever je samen met een andere deelnemer een casus, incl. videobeelden en leervragen, in. We bespreken de casuïstiek gezamenlijk binnen een kleine groep tijdens de lesdag. Na deze dag verwerken jullie gezamenlijk de verkregen feedback in de casus zodat een maximaal leerrendement wordt verkregen.

Ter afsluiting van de dag worden de onderwerpen: motivatie en de toename van de digitalisering (voor- en nadelen) besproken.

Na afloop van deze 2-daagse cursus kan je zowel eenvoudige als complexe schrijfproblemen efficiënt en hulpvraaggericht onderzoeken en behandelen volgens recente wetenschappelijke inzichten. De meerwaarde van deze opleiding zit onder meer in de behandeling van een eigen casus, het beantwoorden van je eigen leervragen en de gerichte en intensieve feedback van je collega’s en de lesgevers.

Leerdoelen:

  1. Je kan een schrijfprobleem analyseren binnen de dagelijkse praktijk.
  2. Je kan cognitieve problemen als onderliggende oorzaak bij kinderen met schrijfproblemen signaleren.
  3. Je kan een motorisch schrijfprobleem effectief behandelen en kent de motivatie-principes.
  4. Je kan het geleerde toepassen in eigen praktijk inclusief transfer naar school.

Doelgroep:

Kinesitherapeuten, Ergotherapeuten, en ondersteuners dewelke de basismodule gevolgd hebben van dezelfde lesgevers aan de UHasselt of bij ACREHAB aan de UGent.

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (onder voorbehoud)

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_SM2.23
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Physiotherapie
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
21.09.2023
Lecturers:
Ingrid van Bommel
Barbara De Mey
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.