Schrijfmotoriek - Basis (Module 1) - on campus

Starts on 05.05.2023

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_SM23 NL
Tags: Ergotherapie , Kinderen

Description

Veel kinderen hebben schrijfmoeilijkheden, cijfers in de literatuur variëren van 6-50%. En dit zijn cijfers voor de Corona epidemie!

Soepel, vlot en leesbaar schrijven belangrijk is voor het leren. Want als je soepel kunt schrijven is je werkgeheugen vrij voor de inhoud van de uit te voeren taak. Maar wat is nu de oorzaak van al die schrijfmoeilijkheden en hoe kan je een kind effectief en optimaal begeleiden met transfer naar de schoolsituatie wanneer een kind een motorisch schrijfprobleem heeft?

Daarvoor hebben we 2 modules ontwikkeld, een basismodule en een verdiepingsmodule.

In deze 1e module basismodule (1 dag, online of on campus) worden de nieuwste inzichten m.b.t. (leren) schrijven vanuit de wetenschap naar de praktijk vertaald. De basisprincipes die van belang zijn tijdens het klinisch redeneren (Modellen, HOACII en ICF-CY) worden grondig doorgenomen, evenals de principes van motorisch leren.

Er wordt verder ingezoomd op topics zoals; wanneer is een kind toe aan schrijven en wat zijn de mogelijke oorzaken van schrijfmoeilijkheden? Hoe belangrijk is de pengreep en wanneer pas ik deze aan? Hoe kan ik kinderen screenen op schrijfproblemen in de klas? Hoe kan ik kinderen met eenvoudige schrijfmoeilijkheden ondersteunen?

Aan het eind van de lesdag ken je de relatie tussen fijne motoriek en schrijven, en ben je overtuigd dat schrijven met de hand anno 2023 nog steeds belangrijk is. Via een zelf aangebrachte casus overlopen we stap 1 en 2 van het HOAC II model waarbij we op zoek gaan naar de oorzaken van de schrijfproblemen en welk onderzoek er kan toegepast worden.

Binnen de verdiepingsmodule (Module 2, 2 dagen), waarvoor je je apart kan inschrijven wanneer je de basismodule (Module 1) hebt gevolgd, leer je klinisch redeneren bij een kind met schrijfproblemen waarbij alle stappen in dit proces aan bod komen. We bespreken tevens linkshandigheid, het kunnen uitvoeren van een taakanalyse en een behandelopbouw kunnen geven aansluitend aan het maximaal vaardigheidsniveau (gebaseerd op principes motorisch leren) bij een kind met complexe schrijfmoeilijkheden. Daarnaast wordt in een kleine groep eigen ingebrachte casuistiek besproken.

Leerdoelen:

1. Ik ken de basisprincipes die van belang zijn bij het klinisch redeneren bij een kind met schrijfproblemen en kan de eerste 2 stappen uitvoeren (o.a. Modellen, HOAC II, ICF-CY).

2. Ik weet welke meetinstrumenten ik kan gebruiken om een kind met schrijfproblemen op te sporen, een schrijfprobleem vast te stellen en om hypothesen te toetsen bij een kind met schrijfmoeilijkheden.

3. Ik ken het belang van schrijven versus typen anno 2023 en kan dit uitleggen aan leerkracht, kind en ouders.

4. Ik kan kinderen met enkelvoudige schrijfproblemen ondersteunen.

Doelgroep:

Kinesitherapeuten, Ergotherapeuten, Ondersteuners.

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (onder voorbehoud)

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_SM23
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
05.05.2023
Lecturers:
Ingrid van Bommel
Barbara De Mey
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.