Schadebegroting en de nieuwe Indicatieve Tabel

Starts on 09.09.2021

Law

Interested?

More information
NL Available online
Tags: Advocaten, magistraten, verzekeraar, gerechtsdeskundigen, menselijke schade, bedrijfsjuristen, verzekeringen

Naar vierjaarlijkse gewoonte werd de Indicatieve Tabel bijgewerkt, met enkele interessante nieuwigheden tot gevolg. Deze wijzigingen vormen de ideale gelegenheid om enkele hete hangijzers van schadebegroting onder de loep te nemen, waaronder kapitalisatie en voorbeschiktheid.

Description

Voor advocaten, magistraten, verzekeraars, (gerechts)deskundigen menselijke schade, bedrijfsjuristen en alle anderen die met deze materie in de praktijk te maken krijgen.

Tijdens deze studiemiddag zal er voldoende ruimte zijn voor debat met het publiek.

Program

Tijdens deze studiemiddag zal er voldoende ruimte zijn voor debat met het publiek.

​​Programma

13.00 uur Onthaal

13.30 uur Inleiding Thierry Vansweevelt & Britt Weyts (beiden gewoon hoogleraar UAntwerpen en covoorzitter ALLIC)

13.40 uur De Indicatieve Tabel 2020: krachtlijnen Nils Broeckx (docent UAntwerpen)

14.25 uur Focus op personenschade door de bril van de rechter Katleen Van Eeckhoorn (magistraat Hof van Beroep Antwerpen)

15.10 uur Focus op zaakschade door de bril van de rechters preker nog te bevestigen

15.55 uur Pauze

16.15 uur De Indicatieve Tabel door de bril van de deskundige spreker nog te bevestigen

17.00 uur Voorbeschiktheid Lies D'hondt (doctoranda UAntwerpen)

17.45 uur Slachtoffer van een ongeval: discriminatie loert om de hoek Marc Euben (directeur schaderegelingsbeleid KBC Verzekeringen)

18.30 uur Einde

Remarks

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 110. Deze prijs omvat deelname aan de studienamiddag, onthaal met koffie, een broodje en drank tijdens de pauze (bij aanwezigheid op de Stadscampus), de digitale documentatie.

Inschrijven uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

  • Erkenning OVB in aanvraag
  • Erkenning IGO in aanvraag
  • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 4.5 opleidingspunten
  • Erkenning IBJ in aanvraag
  • Erkenning ITAA in aanvraag
  • Erkenning RIZIV in aanvraag.


Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
09.09.2021
Contact person:
allic.nexus@uantwerpen.be
Location

Universiteit Antwerpen

Stadscampus, Aula nog te bepalen

Prinsstraat 13

2000 Antwerpen

More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.