Samen Aan de Slag met Schrijven (SASS)

Starts on 22.11.2024

Physiotherapie

Interested?

More information
° IC_SAS24.2 NL
Tags: Ergotherapie , Generiek toegankelijke kinesitherapie , Kinderen

Description

Kinderen halen betere schoolresultaten wanneer ze leesbaar en vlot kunnen schrijven. Voor kinderen die moeite hebben met (leren) schrijven is ‘Samen aan de Slag met Schrijven’ (SASS) ontwikkeld.

De SASS-groepsinterventie is een kortdurend (6-8 weken) evidence-based co-teaching programma voor kinderen met handschriftmoeilijkheden uit het 1ste en 2e leerjaar. Kindertherapeut (kinesitherapeut of ergotherapeut), leerkracht en ondersteuner werken samen in de klas en volgen een wekelijks programma waarbij kinderen ook werken aan individuele doelen.

Het doel van deze cursusdag is overdracht van kennis en praktische toepassing van SASS!

Deelnemers leren uit welke bouwstenen SASS is opgebouwd, hoe de leerkracht ondersteund kan worden en hoe de geselecteerde kinderen kortdurend in een klein groepje kunnen worden ondersteund (middels het SASS-oefenprogramma) zodat ze snel weer aansluiting vinden bij de klasgroep.

Leerdoelen

1. Je kent de (evidence based) bouwstenen van een effectief groepsinterventieprogramma in de klas;

2. Je kan de stappen van SASS toepassen in de klas (1e en 2e leerjaar);

3. Je kan de kennis die er is omtrent ondersteuning van kinderen met schrijfmoeilijkheden overdragen aan de leerkracht.

Doelgroep

Kinesitherapeuten, Ergotherapeuten, Ondersteuners

Remarks

Voorkennis is vereist. Deelnemers dienen de cursus ‘Schrijfmotoriek - Module 1’ te hebben gevolgd. Tenzij u minder dan 5 jaar afgestudeerd bent met 'Pediatrie' als afstudeeroptie. Indien u hier vragen over heeft kan u contact opnemen via acrehab@ugent.be.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen tijdens deze 'on campus' vormingsdag. De deelnemer dient een handboek aan te kopen van €49,95 waarvan het gebruik essentieel is tijdens het volgen van de cursus en waarvan de aankoop plaatsvindt bij de lesgevers op de cursusdag.

Betalen via KMO-portefeuille: 30% korting (goedgekeurd). ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina.

PQK - accreditatie voor kinesitherapeuten (goedgekeurd):

  • Algemeen kwaliteitslabel: 14 punten
  • Subportfolio Pediatrische Kinesitherapie: 14 punten

Course number:
IC_SAS24.2
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Physiotherapie
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
22.11.2024
Lecturers:
Ingrid van Bommel
Barbara De Mey
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.