Revalidatie bij personen met de ziekte van Parkinson

Starts on 02.03.2023

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_KZP23 NL
Tags: Ergotherapie , Neurologische aandoeningen , Ouderen , Multidisciplinair

Description

Wilt u uw inzicht, klinisch redeneren en arsenaal aan vaardigheden m.b.t. de revalidatie bij personen met de ziekte van Parkinson uitbreiden en/of verdiepen? Dan is deze driedaagse, intensieve cursus iets voor u!
Na een opfrissing van de pathofysiologie, symptomen, en diagnostiek staan we stil bij een mogelijke onderverdeling en classificatie van de aandoening. Samen met de therapeutische richtlijnen per fase vormt deze een houvast in het klinisch redeneren.
Na dit inleidend kader worden praktische handvaten (en/of therapeutische oefenconcepten) aangereikt én ingeoefend, in functie van het ziektestadium. De klemtoon hierbij ligt op de effectiviteit en toepasbaarheid van de technieken in de dagdagelijkse praktijk.
In een gevorderd ziektestadium krijgt de persoon met Parkinson te kampen met een toenemend aantal hulpvragen op meer diverse domeinen. Om die reden reikt deze cursus inzichten tips en tricks aan vanuit meerdere disciplines en invalshoeken (kinesitherapie, ergotherapie, neuropsychologie, voeding). Inzicht in de mogelijkheden en de aanpak van collega’s uit andere disciplines, draagt immers bij tot samenwerking en tot kwaliteit van de zorg.
In deze praktijkgerichte cursus is er ruimte voor interactie en vragen. De lesgevers, gedreven en enthousiaste collega’s, delen hun expertise en ervaring graag met u. Alvast welkom!

Leerdoelen:

1. De cursist heeft een dieper inzicht in symptomen, (differentiaal)diagnostiek, classificatie en behandelrichtlijnen m.b.t. de ziekte van Parkinson

2. De cursist kan op een gestructureerde en doelgerichte manier een klinisch onderzoek uitvoeren bij een cliënt met de ziekte van Parkinson en kan a.d.h.v. de resultaten een patiëntgericht behandelingsplan opstellen en professioneel rapporteren.

3. De cursist kan specifieke technieken (o.m. cueing, cognitieve strategieën, houdings- en evenwichtstraining, PWR!)) efficiënt en effectief aanwenden bij moeilijkheden met gang, transfers, posturale instabiliteit, fijne motoriek.

4.De cursist heeft een dieper inzicht in ergotherapeutische, neuropsychologische, voedings- en logopedische hulpvragen bij die voorkomen bij Parkinson-lijden alsook in de therapeutische mogelijkheden van deze disciplines. De cursist beschikt over handvaten om multidisciplinair samen te werken met het oog op het bieden van doelgerichte zorg.

Program

Dag 1 : donderdag 2 maart (Wim De Wilde)

09.00u - 10.15u De ziekte van Parkinson: klinisch beeld en diagnostiek

10.30u - 11.00u EBM-richtlijnen (niet-)medicamenteuze behandeling

11.00u - 12.15u Praktijk - vroege stadia

Lunch

13.30u - 14.45u EBM richtlijnen middenstadia

14.45u - 15.30u Freezing en vallen

15.45u - 17.00u Praktijk – gang (cueing/DT)

Dag 2 : zaterdag 4 maart (Katja De Cordt VM; Wim De Wilde NM)

09.00u - 09.45u Praktijk – transfers (cognitieve strategieën)

09.45u - 10.15u Praktijk – fijne motoriek, schrijven10u30 – 11u15 praktijk – hulpmiddelen

11.30u - 12.15u Valpreventie

Lunch

13.30u - 15.00u Praktijk – houding en evenwicht

15.15u - 16.00u EBM richtlijnen late stadia en vertaling naar de praktijk

16.15u - 17.00u Testing

Dag 3 : donderdag 9 maart

09.00u - 09.45u Neuropsychologische aandachtspunten (Wouter Lambrecht)

09.55u - 11.10u Logopedische aandachtspunten (Tom Steeland)

11.20u - 12.15u Voeding – aandachtspunten (Hilde Moerenhout)

Lunch

13.30u - 14.00u Doelgerichte zorg (Hilde Moerenhout)

14.00u - 15.15u Anamnese en OZ (Wim De Wilde)

15.30u - 16.15u Uitwerking behandelplan (Wim De Wilde)

16.30u - 17.00u Reflectie en afsluiting (Wim De Wilde)

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (onder voorbehoud)

Accreditatie aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_KZP23
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022, 2022 - 2023
Starting date:
02.03.2023
Lecturers:
Wim De Wilde
Katja De Cordt
Wouter Lambrecht
Tom Steeland
Hilde Moerenhout
Wim De Wilde
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.