REVA-club | Revalidatie bij chronische longpatiënten

Starts on 05.06.2024

Physiotherapie

Interested?

More information
° RECL24.1 NL
Tags: REVA-Club , Inwendige aandoeningen , Ouderen

Description

Revalidatie is een effectieve en internationaal aanbevolen behandeling bij verschillende patiëntenpopulaties met chronisch longlijden (bv. chronische obstructieve longziekte (COPD), interstitieel longlijden, longkanker, astma). Tijdens deze REVA-club wordt de revalidatie besproken als een multidisciplinaire behandeling en gaan we ook dieper in op de toepassing van inspanningstraining (wat een deel vormt van de multidisciplinaire revalidatie) bij deze patiënten.

De huidige medische behandeling van patiënten met COPD inclusief farmacotherapie, rookstop, longvolumereductie met chirurgie en endoscopische en longtransplantatie wordt eerst kort geschetst. Nadien gaan we in op het belang van revalidatie en de rol van de kinesitherapeut hierin, zowel in de eerste en tweede lijn. Op basis van casuïstiek gaan we dieper in op de implementatie van inspanningstraining in de behandeling van patiënten met chronisch longlijden, specifiek toegepast in de kinesitherapiepraktijk.

Het doel van deze REVA-club is om een update te geven over de huidige evidentie omtrent longrevalidatie maar ook om praktische tips te geven over de implementatiemogelijkheden in een eerste lijn praktijk. Daarnaast willen we de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn verbeteren zodat patiënten efficiënt en correct doorverwezen kunnen worden.

Leerdoelen

1. De deelnemer heeft inzicht in de huidige medische behandeling van chronisch longlijden (voornamelijk met focus op COPD);

2. De deelnemer heeft inzicht in de rol die de kinesitherapeut kan spelen in de behandeling van patiënten met chronisch longlijden;

3. De deelnemer kan oefentherapie bij patiënten met chronisch longlijden implementeren;

4. De deelnemer weet dat er een samenwerkingsnetwerk bestaat van eerste en tweede lijn zorgprofessionals met interesse en expertise in het behandelen van patiënten met chronisch longlijden.

Doelgroep

Kinesitherapeuten, Huisartsen

Remarks

Deelname is gratis, maar registreren noodzakelijk.

Na de REVA-club is er de mogelijkheid om verder te discussiëren en te netwerken met collega's en andere zorgprofessionals bij een hapje en een drankje.

PQK - accreditatie voor kinesitherapeuten (goedgekeurd):

  • Algemeen kwaliteitslabel: 4 punten
  • Subportfolio Cardiovasculaire kinesitherapie: 4 punten
  • Subportfolio Respiratoire kinesitherapie: 4 punten

Accreditatie voor artsen aangevraagd.

Course number:
RECL24.1
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Physiotherapie
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
05.06.2024
Lecturers:
Eric Derom
Heleen Demeyer
Sara Bernaert
Salhi Bihiyga
Nina Cardinaels
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.