Reumatologische identificatie en revalidatie revisited

Starts on 06.09.2022

Medicine

Interested?

More information
° WEB_RIR22 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Multidisciplinair , Online aanbod

Description

Elk jaar vindt de Wereld Kinesitherapie Dag plaats op 8 september. In 2022 staat het thema osteoarthritis centraal. In het kader van dit thema organiseren we in deze week een webinar rond de identificatie en behandeling van reumatologische aandoeningen. Het landschap van de reumatologie kende de laatste decennia een enorme evolutie, met een optimalisatie van diagnostiek, uitbreiding van behandelingsmogelijkheden en een gunstiger prognose voor reumapatiënten als gevolg. Hierdoor is er een duidelijke afname van (zichtbare) fysieke beperkingen. In deze webinar zullen de verschillende types van reumatische aandoeningen besproken worden, met hun specifieke eigenschappen.

Beweging wordt nog steeds als de hoeksteen van therapie beschouwd. De rol van de kinesitherapeut in het management van reumatische aandoeningen komt daarom uitvoerig aan bod. Zowel het preventief werken als het oppikken van red flags en effectief behandelen van aanwezige problemen en beperkingen komen aan bod.

Na het volgen van deze webinar hebt u volgende leerdoelen bereikt:

1. Het kunnen onderscheiden van de verschillende types reuma en het herkennen van reumatische ziektebeelden bij patiënten, inclusief het detecteren van red flags;

2. Kennis hebben over nieuwe medicamenteuze behandelingsopties;

3. Het opstellen van een aangepaste behandelaanpak per aandoening;

4. Het correct kunnen plaatsen van beweging/oefentherapie en sport in reumatologische context.

Deze webinar is interessant voor artsen, kinesitherapeuten en bewegingswetenschappers.

Course number:
WEB_RIR22
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Medicine, Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022, 2021 - 2022 copy
Starting date:
06.09.2022
Lecturers:
Gaëlle Varkas
Sophie De Mits
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.