Regisseer je klas: Klasmanagement onder de loep voor startende leerkrachten

Starts on 01.10.2022

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 22/OND/155A NL

Leerlingen in een positief klimaat succesvol laten leren en werken vraagt om goed en effectief klasmanagement. Dit is echter één van de moeilijkste vaardigheden die elke leraar onder de knie moet krijgen.

Description

Tijdens deze nascholing leer je je eigen management kritisch analyseren, ontdek je de meerwaarde van preventieve maatregelen en leer je gericht omgaan met verschillende vormen van ordeverstorend gedrag. Je gaat op zoek naar de tips die voor jou werken, in jouw context en met jouw stijl.

Je sluit aan bij een groep student leraren van de academische lerarenopleiding van de Antwerp School of Education.

Program

De tweedaagse start met het belang van preventief werken om ordeproblemen te voorkomen. Je werkt rond de volgende thema’s: de relatie tussen klasmanagement en goed lesgeven, motivatie, gedragsverandering, de adolescent, kenmerken van de klas, proactieve klasmanagementstrategieën, preventieve ordemaatregelen, regels en procedures en je eigen waarden en normen.

Hoe goed je ook preventief werkt, een klas vol pubers leidt hoe dan ook wel eens tot ordeverstorend gedrag. Hoe je hiermee kan omgaan, komt daarna aan bod in de volgende thema’s: omgaan met dreigende of kleine ordeverstoring, straffen en/of belonen en omgaan met ernstige en escalerende ordeverstoring.

Mijn ervaring leert dat er geen algemeen geldende goede tips zijn die universeel zijn. Wat bij de ene klas werkt, werkt niet bij de andere klas.’ zei een leraar op een van onze navormingen. Voeg daar aan toe dat 'wat bij de ene leraar werkt, mogelijk niet werkt bij de andere'. Ieder leraar dient zijn eigen stijl te ontwikkelen, al zijn er hierbij wel belangrijke aandachtspunten. Dit behandel je in een laatste deel via volgende thema’s: de kracht van een positief klas- en schoolklimaat, de autoritatieve leraar en opvattingen van leraren over klasmanagement.

Je wisselt theoretische input af met oefeningen die vertrekken vanuit een authentieke situatie uit het secundair onderwijs. Je werkt met casussen en videomateriaal. Via uitwisseling van ervaringen en gezamenlijke reflectie over de aangereikte theoretische kaders neem je je eigen praktijk onder de loep en ga je op zoek naar tips die voor jou werken in je eigen context.

Course number:
22/OND/155A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
01.10.2022
Lecturers:Gilberte Verbeeck is praktijkassistente in de domeinen klasmanagement, vakdidactiek wiskunde, supervisie en profileringsstage wereldleraarschap aan de Academische lerarenopleiding van de Antwerp School of Education, ex-leraar en mentor coach in Sint-Jozef Instituut Essen.

Caroline Van Der Bruggen is praktijkassistente in de domeinen klasmanagement, vakdidactiek gedragswetenschappen, psychologie en pedagogische wetenschappen en supervisie aan de Academische lerarenopleiding van de Antwerp School of Education, leraar en feedbackcoach in Stedelijk Lyceum Linkeroever.

Elke Struyf is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Antwerp School of Education en het Departement Opleidings- en onderwijswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Binnen de educatieve masteropleiding verzorgt ze onder meer vakken als Klasmanagement, Diversiteit en Inclusie en Leerlingenbegeleiding.

Location

THOMAS MORE – Campus Kruidtuin

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.